รอบรู้วิทยาศาสตร์ | วิชาการ.คอม


รอบรู้วิทยาศาสตร์

สารบัญ

การทดลองวิทยาศาสตร์ ( ทำนำ้หอม )

1.เป้าหมาย            เราสามารถทำน้ำหอมจากสารต่างๆได้เอง โดยวิธีอย่างง่าย2.อุปกรณ์            ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. ไม้บรรทัด ปากกา ไม้เเคะหู กระดาษเช็ดมือ กลีเซอรีน โปแทสเซียมคาร์บอเน็ต เอทิลแอลกอฮอล์ กาต้มน้ำ เตาเเก้ส เปลือกมะนาว3.ทดสอบ            ตรวจสอบสารเคมีที่ใช้1.ใส่น้ำลงในขวดพลาสติกประมาณครึ่งขวด ใช้ไม้เเคะหูตักโปแทสเซียมคาร์บอเน็ต 5 ช้อน ละลายในน้ำ ลองเอามือสำผัสกับน้ำดู โปแทสเซียมคาร์บอเน็ตจะละลายในน้ำอย่างรวดเร็วทำให้น้ำและสารที่ละลายในน้ำมีความนุ่มนวล เเละดูดซึมง่าย2.ลองให้นิ้วมือแตะเซอรีนแล้วถูดูสักครู่ จะพบว่ามีชั้นบางๆ เป็นเงาเกิดขึ้นที่ผิวหนัง ชั้นบางๆที่นิ้วมือนี้จะทำหน้าที่รักษานำ้าในผิวหนังไว้3

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา