การประดิษฐ์ | วิชาการ.คอม


การประดิษฐ์

สารบัญ

ของเหลือใช้ เป็นประโยชน์

ของเหลือใช้ เป็นประโยชน์           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2551

          ในการนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นผลงานการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ 17 ผลงาน ซึ่งทำจากวัสดุเหลือใช้ที่ไม่อันตราย มีความสวยงามประณีต และสามารถสวมใส่ได้จริง อาทิ กระดาษ พลาสติก และแผ่นยางรถยนต์

          จากนั้นได้ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และทอดพระเนตรผลงานการประกวด แบ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับชุมชน ประเภทเครื่องแต่งกายระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นล้วนสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ได้อย่างสวยงาม อย่างขันโตกช้างโชว์ ทำจากกล่องกระดาษหลากหลายชนิด หรือโคมไฟที่ทำจากขวดน้ำ นอกจากนี้ผลงานต่างๆ ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วย

          ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสนองพระดำริในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ อันเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1,170 ผลงานจากทั่วประเทศ

         ปฏิบัติการ12 ชั่วโมงเมื่อเช้าตรู่วันที่ 7 ตุลาคมไปจนถึงหัวค่ำวันเดียวกัน เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความชอบธรรมและการกระทำของตำรวจรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ อ้างอิง    http://news.sanook.com/lifestyle/lifestyle_310074.php

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา