เปิดร้านยา | วิชาการ.คอม


เปิดร้านยา

เปิดร้านยา ทำอย่างไร

ผู้เขียน pharmacyguru ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เปิดร้านยา ทำอย่างไร

ขั้นตอนการเปิดร้านขายยา

 สถานที่ที่ต้องติดต่อ

กระทรวงสาธารณสุข หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ว่าการเขต/อำเภอกระทรวงสาธารณสุข  หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดต่อแผนกกองยา ขอใบอนุญาต ขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งระบุว่าต้องเป็น เภสัชกรควบคุม เสียค่าใบอนุญาต ปีละ 2,000 บาท ติดต่อขอใบอนุญาตขายยาเสพติดประเภท 3 ,4 เช่น lomotil ,Ropect  ถ้าจะขาย ติดต่อขอใบอนุญาตขายยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 3,4 เช่น Diazepam ถ้าจะขาย ทางกระทรวง/สสจ  จะให้ใบมา ว่าต้องเตรียม อะไรบ้าง เช่น ในร้านต้องมี ห้องเภสัช ขนาด 2x3 ตารางเมตร ,ตู้ยา แบ่งเป็น section ต่างๆ และติดป้าย ชื่อกลุ่มยาต่างๆ มีป้ายชื่อเภสัชกรที่คุม พร้อมชั่วโมงปฏิบติงาน ,ตาชั่ง 2 แขน ,บีกเกอร์ และอื่นๆตามกฎหมายกำหนด (ดูเอกสาร ประกอบการเรียน) เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีรูปถ่าย 3 ใบ, ใบรับรองแพทย์ที่ว่าการเขต (อำเภอ)

 ขอใบทะเบียนพาณิชย์ โดยขอใบคำร้องที่ประชาสัมพัน์ ถ้าขอเพื่อพร้อมจะเสียภาษีจะได้ใบอนุญาตในวันที่ขอ

ใบคำร้องประกอบด้วย

ใครเปิดกิจการ กิจการชื่ออะไร คาดว่าจะมีรายได้ วันละเท่าไร ปีละเท่าไร (ไม่ควร ประเมินสูง ควรประเมินตามสถานการณ์จริง เพื่อเป็นหลักฐานในการเสียภาษี ) ทุนสำรองในการเปิดกิจกา ประเมินรายได้ ภาษีนิติบุคคล เอกสารต้องเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน บัตรประชาชน>>>>>>>>>>>>>>

Pharmacy Guru 

รับปรึกษาเปิดร้านขายยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย tel 0863095623

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา