วิชาการดอทคอม ptt logo

การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

การแต่งกายให้สวยงามและเหมาะสมกับบุคลิกภาพจำเป็นต้องรู้จักเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้เขียน: บ้องแบ้ว ชมแล้ว: 7,068 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 30 June 2009, 12:20 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 6 August 2009, 7:02 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 8 - การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 
การแต่งกายให้สวยงามและเหมาะสมกับบุคลิกภาพจำเป็นต้องรู้จักเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยยึดหลักดังนี้
๑.รู้จักอำพรางส่วนที่บกพร่องของตนเอง และรู้จักเน้นในส่วนที่เป้นจุดเด่น
๒.รู้จักเลือกสีเสื้อผ้าให้เข้ากับสีผิวของตนเอง
๓.สวมใส่เสื้อผ้าที่มีความประณีต มีความสะอาด เรียบร้อย
๔.รักษาซ่อมแซมเสื้อผ้าให้อยู่ในสภาพดี
๕.เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่าง โอกาส และกาลเทศะ
๖.ใช้เครื่องประดับตกแต่งให้เสื้อผ้าสวยงามยิ่งขึ้น
๒.๑ การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาส
ในการแต่งกายเราควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาส ดังนี้
๑)เสื้อผ้าสวมใส่อยู่กับบ้าน ควรเลือกเสื้อผ้าที่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่น ทำงานบ้าน นอนเล่น เป็นต้น ดังนั้น เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่กับบ้าน ควรเป็นเสื้อผ้าที่ตัวหลวมเล็กน้อย หรือไม่คับจนเกินไป สวมใส่สบาย
๒)เสื้อผ้าสวมใส่ไปทำงานหรือไปทำกิจธุระ ควรเลือกที่หรูกว่าเสื้อผ้าอยู่กับบ้าน และเลือกแบบสุภาพ ปกปิดมิดชิดไม่เปิดเผย สำหรับผู้หญิงไม่ควรใส่เสื้อเปลือยไหล่ เสื้อสายเดี่ยว เสื้อรัดรูป ที่เน้นรูปทรง หรือมองเห็นทรวดทรงชัดเจนเพราะไม่สุภาพ ไม่ปลอดภัย และทำให้ผู้สวมใส่มีคุณค่าความงามทางความรู้สึกของผู้พบเห็นน้อยลง
๓)เสื้อผ้าสวมใส่ไปงานเลี้ยงต่างๆ ควรเป็นแบบเก๋ หรือพิถีพิถันมากกว่าชุดทำงานหรือไปทำธุระ ควรเป็นแบบสุภาพไม่เปิดเผย ควรเลือกกระเป๋า รองเท้า ให้เข้ากับชุดที่สวมใส่
๔)เสื้อผ้าสวมใส่ไปงานเลี้ยงกลางคืน เลือกเสื้อผ้าที่หรูหราพอสมควร เช่น ตกแต่งด้วยเลื่อม หรือวัสดุอื่นที่ให้แสงวูบวาบ ไม่ควรเปิดเผยทรวดทรงมากนัก เพาระธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่นิยมให้แต่งเปิดเผยมาก โดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งถือว่าไม่สุภาพ และขัดต่อประเพณีนิยม
๕)เสื้อผ้าที่ใช่สำหรับงานกลางวัน นิยมใช้ผ้าธรรมดา ผ้าแพร เนื้อด้าน มีลวดลายและดอกตามความชอบหรือวัสดุอื่น ส่วนการแต่งกายในเวลากลางคืนนั้นนิยมใช้ผ้าแพรเนื้อด้าน หรือผ้าที่มีความมัน เครื่องประดับในกลางคืนจะพิถีพิถันมากกว่างานกลางวัน
๒.๒ การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล สีและวัย
การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล เป็นการเลือกเสื้อผ้าตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสภาพฟ้าดิน อากาศ ซึ่งควรพิจารณาเลือก ดังนี้
๑.ฤดูร้อนนิยมใช้ผ้าสีสว่างสดใส ตามสภาพฟ้าดินอากาศ
๒.ฤดูฝนใช่สีค่อนข้างทึบ เนื้อผ้าไม่บางเกินไป เพราะถ้าเปียกฝนเสื้อผ้าก้อจะช่วยอำพรางสัดส่วนได้
๓.ฤดูหนาวนิยมใช้สีหม่น สีเข้ม เพื่อเพิ่มความอบอุ่น ให้แก่ร่างกาย
๔.ผู้ที่ผิวสีขาวจะสวมเสื้อผ้าได้ทุกสี ผู้ที่มีผิวคล้ำควรหลีกเลี่ยงสีหม่น สีปนเทา ควรหลีกเลี่ยงสีร้อน เพราะจะทำให้มองดูผิวคล้ำมากขึ้น
๕.การเลือกผ้าตามวัย ควรพิจารณาเลือก ดังนี้
- เด็กเล็กเหมาะสมที่จะใช้สีอ่อนเพราะดูสะอาดตา เช่น ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน เขียวอ่อน เหลืองอ่อน เป็นต้น
- วัยเด็กถึง 12 ขวบ เหมาะสมในการใช้สีอุ่น สีสดใสสะอาดตา ถ้าต้องใช้สีตัดกัน ควรเป็นปริมาณ ๒๐-๔๐% ควรใช้สีสดใสที่คล้ายธรรมชาติ เช่น สีฟ้า สีน้ำทะเล สีของดอกไม้ใบหญ้าเป็นต้น
- วัยรุ่น เป็นวัยที่มีความคิดเป็นอิสระ ชอบเพ้อฝัน เบื่อง่าย ชอบแต่งตัวตามแฟชั่น เพื่อให้เกิดจุดเด่น เสื้อผ้าจึงเป็นแบบสะดุดตาตามสมัยนิยม
- วัยหนุ่มสาว เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงานสามารถใช้สีได้ทุกสี ทั้งสีสด สีเข้ม สีหม่น โดยดูจากการใช้สอยว่าเป็นชุดในโอกาสใด ควรเลือกให้เข้ากับสีผิว สวมใส่แล้วช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ
- วัยสูงอายุ ในสมัยก่อนแฟชั่นของผู้สูงอายุ ใช้ได้ไม่กี่สี เช่น เทา น้ำตาลปนเหลือง แต่ปัจจุบันแฟชั่นของผู้สูงอายุมีทั้งสีอ่อน สีเข้ม สีหม่น แฟชั่นสีสันทำให้ผู้สูงอายุกระปรี้กระเปร่าขึ้น สำหรับผู้สูงอายุที่ทำงานเป็นนักบริหารจะแต่งการเน้นรูปแบบเรียบ มีการตกแต่งเล็กน้อยเพื่อให้สง่างามสมวัย
๒.๓ การเลือกแบบเสื้อผ้า
แบบเสื้อผ้าให้ความรู้สึกต่างกัน เสื้อผ้าผู้หญิงมีแบบให้เลือกสวมใส่มากกว่าชาย เสื้อผ้าที่ใช้บ่อย ไม่ควรเลือกแบบที่ทันสมัยและเด่นมาก เพราะจะทำให้ล้าสมัยเร็ว เสื้อผ้าแบบเรียบไม่มีลวดลายสามารถตกแต่งเมื่อสวมใส่ด้วยเครื่องประดับ จะทำให้สวมใส่ได้นาน ไม่ล้าสมัยง่าย ทั้งนี้ในการเลือกแบบจะต้องคำนึงถึงบุคลิกผู้สวมใส่ และรูปร่างผู้สวมใส่ ดังนี้
๑. คนลักษณะเรียบร้อย สุภาพ เลือกผ้าที่ทิ้งตัว แบบมีรูด ติดโบว์ ปักเพื่อตกแต่งให้เกิดจุดเด่น
๒. คนมีลักษณะแข็งแรงแบบนักกีฬา ควรเลือกสีพื้นและแบบลายเส้นตรง แบบเรียบสีเข้ม
๓. คนลักษณะเก๋ ลักษณะที่เชื่อมั่นในตนเองสูง ใช้สีเสื้อผ้าได้ทุกสี แต่มีที่เหมาะสมที่สุดคือสีฉูดฉาด แบบเก๋สะดุดตา
๔. คนลักษณะว่องไวปราดเปรียว ควรเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะแก่การเคลื่อนไหว แบบเสื้อที่เลือกไม่ควรตกแต่งรุงรัง สีของผ้าเข้ม เนื้อผ้าทรงตัว
๕. คนลักษณะสุขุม ขรึมแบบผู้ใหญ่ ควรเลือกแบบเน้นความสง่างาม ไม่ตกแต่งรกรุงรัง
๖. คนรูปรางผอมสูง ควรแต่งกายตรงกันข้ามกับคนอ้วนเตี้ย โดยหลีกเลี่ยงลวดลายที่เพิ่มความสูงและสีเข้ม เช่น เสื้อผ้าลายตามแนวตั้ง เป็นต้น

อ้างอิง

www.ecurriculum.mv.ac.th
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 7 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 3 ก.ค. 2552 (12:08)

ทำไมไม่มีข้อความ


ย่านาง
ร่วมแบ่งปัน61 ครั้ง - ดาว 44 ดวง

ความเห็น 2 13 ก.ค. 2552 (15:44)

ให้อ่านยังงัยจ๊ะ....


อรนิตย์
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 57 ดวง

ความเห็น 3 20 ก.ค. 2552 (14:27)

เปิดให้ชมได้แล้วคะ


สาวผาขาว
ร่วมแบ่งปัน145 ครั้ง - ดาว 61 ดวง

ความเห็น 4 20 ก.ค. 2552 (15:18)

สงสัยเจ้าของบทความซึมเศร้าอยู่ถึงไม่มีอะไร


คำเฟื่อง
ร่วมแบ่งปัน71 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ความเห็น 5 25 ส.ค. 2552 (17:51)

ดีจร้า....


อรนิตย์
ร่วมแบ่งปัน13 ครั้ง - ดาว 57 ดวง

ความเห็น 6 27 ส.ค. 2552 (13:22)

จะลองไปทำดูนะ


คิกคุ
ร่วมแบ่งปัน10 ครั้ง - ดาว 47 ดวง

ความเห็น 7 27 ส.ค. 2552 (13:45)

แอ๊บเนอะ  Very  Good


sanoopy
ร่วมแบ่งปัน15 ครั้ง - ดาว 52 ดวง


บ้องแบ้ว
(นางสาวจิตรา ผาวัน)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,099 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 19 ครั้ง
ได้รับดาว 38 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน