วิชาการดอทคอม ptt logo

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี

หลักการทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยากเลย อยู่ที่การมั่นเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันอย่างจริงจัง ถ้าอยากรู้ความหมาย และ หลักการอื่นๆ ของการบัญชี เข้ามาดูกันเลย +++++
ผู้เขียน: na_ruk ชมแล้ว: 55,903 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 30 June 2009, 3:32 pm ปรับปรุงล่าสุด: Tue 30 June 2009, 3:46 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 4 - ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี

 ประโยชน์ของการบัญชีพอสรุปได้ดังนี้
      1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถ ควบคุมดูแล รักษาสินทรัพย์ของกิจการได้
      2. ช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเงินเท่าใด
      3. ช่วยให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นจำนวนเงินเท่าใด
      4. ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ช่วยในการกำหนดนโยบายในการวางแผนและช่วยในการตัดสินใจต่าง ๆ
    ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      5. ข้อมูลทางบัญชีที่จดบันทึกไว้ สามารถช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด ในการดำเนินงานได้
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 6 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 4 ส.ค. 2552 (13:24)

ก้อดีน่ะ� ได้รับความรู้ดี................


sudthiluck
ร่วมแบ่งปัน10 ครั้ง - ดาว 34 ดวง

ความเห็น 2 26 ส.ค. 2552 (15:32)

รู้จักการบันทึกบัญชีมากขึ้น


nong2009
ร่วมแบ่งปัน35 ครั้ง - ดาว 44 ดวง

ความเห็น 3 27 ส.ค. 2552 (12:01)

เราเรียนคอม ฯ น่ะ

แต่รู้ไว้ก็ดี


ซะม้อย
ร่วมแบ่งปัน30 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 27 ส.ค. 2552 (13:14)

ไดรู้เกี่บวกับการทำบัญชีมากขึ้น


ปีโป้55
ร่วมแบ่งปัน22 ครั้ง - ดาว 39 ดวง

ความเห็น 5 27 ส.ค. 2552 (20:41)

ได้ความรู้มากขึ้น


i-mobile
ร่วมแบ่งปัน7 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ความเห็น 6 5 พ.ย. 2553 (10:22)
ได้ความรู้กระจ่างมากขึ้น ขอบคุณที่ให้บริการในสิ่งดี ๆ
nok07
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง


na_ruk
(แพนด้าน้อย)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,432 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 26 ครั้ง
ได้รับดาว 55 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน