วิชาการดอทคอม ptt logo

ความหมายของสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
ผู้เขียน: แคว ชมแล้ว: 3,647 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 2 July 2009, 10:20 am ปรับปรุงล่าสุด: Thu 27 August 2009, 1:26 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ความหมายของสารสนเทศ

สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่มีสาระอยู่ในตัว สามารถสื่อความหมายให้เกิด การเข้าใจกับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลนั้น และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ การที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นจะต้องนำข้อมูล (data) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ มาทำการประมวลผลเสียก่อน โดยข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นอาจจะมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง ภายในหรือภายนอกองค์การ*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 17 ส.ค. 2552 (15:52)

เมื่อไหร่จะเปิดให้ชม.....


สาวผาขาว
ร่วมแบ่งปัน145 ครั้ง - ดาว 61 ดวง


แคว
(น.ส.จริยา บางประอินทร์ ปวส. 1/1 เลขที่ 1 เลขานุการ)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,008 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 5 ปี
แบ่งปันความรู้ 5 ครั้ง
ได้รับดาว 9 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน