ธูปสมุนไพรไล่ยุง | วิชาการ.คอม


ธูปสมุนไพรไล่ยุง

ไม่อยากให้ยุงกัดเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด

ผู้เขียน เนยเนย ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ธูปสมุนไพรไล่ยุง

     ธูปสมุนไพร  ยุงเป็นพาหะนำโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ เช่น โรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก แนวทางหนึ่งที่จะกำจัดยุงพวกนี้ได้ นั่นคือการใช้ยาฆ่าแมลง แต่ยาฆ่าแมลงก็มีสารเคมีอันก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ และราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง ธูปสมุนไพร จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการทำธูปสมุนไพรหหนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังหาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

 

วัสดุ-อุปกรณ์

          1. เปลือกต้นธูปสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง 2 ส่วน           2. เปลือกสะเดา, เปลือกต้นอีเหม็น, ผิวมะกรูด, หัวข่า , ตะไคร้หอม สับเป็นชิ้นเล็กๆ ในอัตราอย่างละ 1 ส่วน           3. น้ำตะไคร้หอมที่คั้นจากใบสด 1 ขวด           4. ก้านธูปทำจากไม้ไผ่ตากแดดให้แห้ง

วิธีการทำ

          1. นำสมุนไพรที่เตรียมไว้ทั้งหมดมาสับให้ละเอียดและผึ่งแดดให้แห้งสนิท           2. นำสมุนไพรที่ผึ่งแห้งแล้วแต่ละชนิดเข้าเครื่องบดเพื่อให้สมุนไพรมีความละเอียด           3. ล่อนด้วยตะแกรงหรือใช้ผ้าขาวบางกรองอีกครั้งหนึ่งเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผง เพื่อเวลาปั้นจะได้ง่าย หากสมุนไพรหยาบเกินไปจะทำให้ปั้นไม่ได้           4. นำสมุนไพรผงแต่ละชนิดมาคลุกเคล้ากัน โดยใช้อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก ยกเว้นเปลือกต้นธูปให้ใช้ 2 เท่า           5. พอคลุกเคล้าได้ที่ ให้นำก้านธูปจุ่มในน้ำตะไคร้หอม หลังจากนั้นนำก้านมาคลุกใน ผงธูปเพื่อให้สมุนไพรต่าง ๆ ติดกับก้านธูป           6. ใช้มือคลึงให้สมุนไพรเสมอกัน           7. นำธูปที่ได้ไปจุ่มในน้ำตะไคร้แล้วนำขึ้นมาคลึงกับผงธูปอีกครั้ง โดยทำในลักษณะเช่นนี้ ทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน           8. เสร็จแล้วนำธูปไปตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบรรจุลงห่อ

เคล็ดลับการทำ

            ในการคลึง ผู้ทำควรใช้มือคลึงให้เสมอกัน เพราะถ้าคลึงสมุนไพรไม่แน่นจะทำให้แตกง่าย และห้ามนำธูปไปตากแดดจัดๆ เพราะจะทำให้ธูปแตกได้ เริ่มต้นกับอาชีพทำธูปสมุนไพร             การทำธูปสมุนไพรไล่ยุงมีกรรมวิธีไม่ยุ่งยากเป็นการนำพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และเกิดรายได้แก่กลุ่มผู้สนใจ ในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสนใจใช้ธูปไล่ยุงจำนวนมาก เพราะ ไม่ก่อให้เกิด อันตรายต่อผู้ใช้เหมือนยาจุดกันยุง การทำธูปไล่ยุงสามารถวางจำหน่ายตามร้าน ขายสมุนไพร หรือ สหกรณ์ของชุมชนได้           ธูปสมุนไพรไล่ยุง เป็นการแนะนำวิธีการทำธูปไล่ยุง   โดยนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว ประโยชน์ของการใช้ธูปสมุนไพรคือไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มา  : http://www.prdnorth.in.th/problempoor/sme_yung.htm

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา