เพลงคุณธรรม ทางเลือกหนึงในการปลูกฝังเด็ก | วิชาการ.คอม


เพลงคุณธรรม ทางเลือกหนึงในการปลูกฝังเด็ก

เพลงสำหรับสอนคุณธรรม

ผู้เขียน mymeanmeak ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

:: เพลงคุณธรรม-จริยธรรม

:: เพลงคุณธรรม-จริยธรรม

ไฟล์แนบข้อความ ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 01.mp3 (2.24 MB, 3307 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 02.mp3 (2.42 MB, 1737 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 03.mp3 (2.52 MB, 1745 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 04.mp3 (2.21 MB, 1287 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 05.mp3 (1.93 MB, 1142 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 06.mp3 (1.20 MB, 1530 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 07.mp3 (2.67 MB, 1187 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 08.mp3 (2.42 MB, 1083 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 09.mp3 (2.01 MB, 1365 views) ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 10.mp3 (1.91 MB, 1222 views) 001 ขอเพียงใจสงบเย็น     002 แดนสนธยา     003 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก     004 พระรัตนตรัย     005 มนุษย์สุดประเสริฐ     006 ศีล 5     007 แสงทองส่องชีวิต     008 ชีวิตนี้คืออะไร     009 กฏแห่งกรรม     010 สุสานคนเป็นที่มา http://www.luangpee.net/

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา