วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถ ภาค ข ลำพูน

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถ ภาค ข ของลำพูน
ผู้เขียน: สร้างโดย: angle11 - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 23,424 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 17 July 2009, 11:17 am ปรับปรุงล่าสุด: Fri 17 July 2009, 11:37 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข ลำพูน
หน้า : 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข
หน้า : 3 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข
หน้า : 4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข
หน้า : 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ภาค ข
หน้า : 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 1
หน้า : 7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 2
หน้า : 8 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข ลำพูน

หน้าที่ 1 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข ลำพูน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข ลำพูน

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/qIhSIvlQe0/.pdf
หน้าที่ 2 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/SAKwhmwBhF/..pdf
หน้าที่ 3 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ ภาค ข

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/nJpt_I1Vyg/.pdf
หน้าที่ 4 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แนวข้อสอบ ภาค ข

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/D2ih-OsPhI/.pdf
หน้าที่ 5 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ภาค ข

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2540 แนวข้อสอบ ภาค ข

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf
หน้าที่ 6 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 1

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 1

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/siGhYFJlsE/.-..-2540-1.pdf
หน้าที่ 7 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 2

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ภาค ข ชุด 2

http://uploadsanook.co.cc//index.php/files/get/7XWPFDXFVX/..-2526.pdf
หน้าที่ 8 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวข้อสอบ ภาค ข ลำพูน
เนื้อหาถูกซ่อนโดยผู้เขียน*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 4 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 1 17 ส.ค. 2552 (16:20)

ขอแนวข้อสอบภาค ข จังหวัดลำพูนค่ะ


katai2008
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 2 26 ส.ค. 2552 (16:07)

ขอแนวข้อสอบ อบต. จพง.การเงินและบัญชี


เรารักนาย
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 4 3 ก.ย. 2553 (21:14)
ขอบคุณ
kruwapa
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 5 16 ต.ค. 2553 (13:18)
เปิดไม่ได้ค่ะ
torai
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง