การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ | วิชาการ.คอม


การประเมินโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนานและตั้งใจทำกิจกรรม พร้อมกับพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป

ผู้เขียน อาจารย์สุนันท์ ชูชื่น ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                   
หน้าที่ 1 บทคัดย่อ
หน้าที่ 2 กรอบแนวคิด หลักการและจุดมุ่งหมาย
หน้าที่ 3 หลักสูตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
หน้าที่ 4 กิจกรรมค่าย
หน้าที่ 5 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 1 ปะลองความสามารถ
หน้าที่ 6 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์
หน้าที่ 7 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง บอลลูนไฟ
หน้าที่ 8 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ลูกโป่งจรวด
หน้าที่ 9 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ไข่ตกสวรรค์
หน้าที่ 10 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
หน้าที่ 11 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จะเลือกอย่างไหนดี
หน้าที่ 12 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความเหนียวของกระดาษทิชชู
หน้าที่ 13 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การเกิดฟอสซิล
หน้าที่ 14 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง จินตนาการแห่งแสง เสียง
หน้าที่ 15 แผนการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เทียนสวยด้วยมือเรา
หน้าที่ 16 บรรณานุกรม
หน้าที่ 17 บรรณานุกรม
หน้าที่ 18 บรรณานุกรม
หน้าที่ 19 บรรณานุกรม
หน้าที่ 20 ขอเอกสารเพิ่มเติมและติดต่อขอใบงานกิจกรรม

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา