วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้เขียน: สร้างโดย: numeing - อนุญาติให้: แก้ไขได้โดยสมาชิกทุกคน ชมแล้ว: 68,037 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 4 August 2009, 10:49 am ปรับปรุงล่าสุด: Wed 25 November 2009, 1:56 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

1. ความรู้ในทางงานการประชาสัมพันธ์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัิติงานในหน้าที่ ดังนี้

   - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

  - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  

  -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

  -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 1  

  -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ชุด 2

  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

  -  วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 26 ความเห็น, หน้า | 1 | 2 |
ความเห็น 7 16 ส.ค. 2553 (17:06)
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆคะ
verachi
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 8 19 ส.ค. 2553 (13:04)
โหลดไม่ได้คับ ทำงัยดี
สุกฤษ
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 9 23 ส.ค. 2553 (22:45)
โหลดไม่ได้คับ กรุณาช่วยส่งให้หน่อยคับ ขอบคุณคับ eikkiw_luksaw@hotmail.com
สุกฤษ
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 10 1 ก.ย. 2553 (17:29)
ขอแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการค่ะ
nong_app2526
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 11 1 ก.ย. 2553 (17:30)
ทำไมโหลดไม่ได้อ่ะ
nong_app2526
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 12 2 ก.ย. 2553 (12:51)
ทำเปิดดูไม่ได้อ่ะ
praw000
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 13 6 ก.ย. 2553 (11:11)
โหลดไม่ได้ช่วยส่งเมล์ให้หน่อย jantima90@hotmail.com
nuttapung
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 14 6 ก.ย. 2553 (11:14)
ช่วยส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการให้ด้วย Jantima90@hotmail.com
nuttapung
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 15 19 ต.ค. 2553 (17:23)
ช่วยส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ให้ด้วยนะค่ะ
nokbeam
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 16 2 พ.ย. 2553 (19:02)
ช่วยส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ให้ด้วยนะค่ะ mumu_nootay@hotmail.com
mumunootay
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 17 12 พ.ย. 2553 (11:21)
ขอแนวข้อสอบ พนักงานราชการ และธุรการ ครับ Akr_mon@hotmail.com
pchr2010
ร่วมแบ่งปัน2 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 18 24 พ.ย. 2553 (13:42)
โหลดไม่ได้ค่ะ กรุณาบอกวิธีโหลดหน่อยค่ะ
อยากได้แนวข้อสอบ กทม ค่ะ
ขอความกรุณาหน่อยนะค่ะ
sirirattana
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 49 ดวง

ความเห็น 19 26 พ.ย. 2553 (12:02)
โหลดไม่ได้ค่ะ
ao2400
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 20 1 ธ.ค. 2553 (20:09)
ขอความกรุณาส่งข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการให้ด่วนได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะ
dalad
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 21 28 ม.ค. 2554 (11:51)
thanks
yoshihito
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 22 28 เม.ย. 2554 (09:54)
ช่วยส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ให้ด้วยนะค่ะ dla.ju@hotmail.com
Ju Get
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 23 21 มิ.ย. 2554 (15:34)
ช่วยส่งแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ให้ด้วยนะคับ beer_ice007@hotmail.com ขอบคุณมาก ๆ นะคับ
nubeerza
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 24 9 ก.ค. 2554 (14:44)
ขอข้อสอบพนักงานธุรการ2 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น kamonphun17@hotmail.com ขอบคุรค่ะ
kamonphun
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 25 28 ก.ค. 2554 (09:44)
thanks
aui'pe
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็น 26 10 ส.ค. 2554 (19:33)
1.ความรู้ในทางธุรการ งานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่2.กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 1- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ชุด 2- วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ดาวโหลดที่ http://www.testthai1.com
decho2526
ร่วมแบ่งปัน67 ครั้ง - ดาว 61 ดวง