วิธีใส่ปุ๋ยต้นไม้ | วิชาการ.คอม


วิธีใส่ปุ๋ยต้นไม้

บ้านไหนที่ปลูกต้นไม้และอยากให้โตไว ๆ วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีวิธีการใส่ปุ๋ยต้นไม้มาฝาก...

ผู้เขียน waterr ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

วิธีใส่ปุ๋ยต้นไม้

บ้านไหนที่ปลูกต้นไม้และอยากให้โตไว ๆ วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีวิธีการใส่ปุ๋ยต้นไม้มาฝาก...- การใส่ปุ๋ยแบบหว่าน เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยก่อนที่จะปลูก ความสำคัญอยู่ที่การหว่านให้ทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอ ควรหว่านก่อนไถดินเพื่อให้ปุ๋ยอยู่ลึกลงไปในดินระดับบริเวณราก หรืออาจจะหว่านปุ๋ยแล้วตามด้วยการพรวนดิน- การใส่ปุ๋ยแบบโรยหรือฝังกลบ เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยไปพร้อม ๆ กับการปลูก เพื่อช่วยให้เจริญเติบโตเร็วในช่วงแรก และเป็นวิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินรอบ ๆ บริเวณราก- การใส่ปุ๋ยแบบโรยเหนือต้น เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยบนผิวดิน ในขณะที่งอกแล้วและกำลังเจริญเติบโต - การให้ปุ๋ยทางใบ เป็นวิธีการให้ธาตุอาหารทางส่วนเหนือดิน นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการให้มีตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยทันที และในกรณีที่การใส่ปุ๋ยทางดินไม่ได้ผลรู้อย่างนี้แล้ว ถ้าอยากให้ต้นไม้ที่ปลูกโตไว ๆ ลองนำวิธีที่แนะนำไปใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้กันดูได้.ขอบคุณแหล่งที่มา/www.dailynews.co.th

blogspot.com

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา