ฝีที่เต้านม | วิชาการ.คอม


ฝีที่เต้านม

ฝีที่เต้านม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจนเกิดเป็นถุงหนองที่เต้านมในแม่ที่ให้นมลูก เกิดจากท่อน้ำนมอุดตันหรือนมคัดตึงแล้วไม่ได้รับการระบาย

ผู้เขียน women ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ฝีที่เต้านม

ฝีที่เต้านม ฝีที่เต้านม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจนเกิดเป็นถุงหนองที่เต้านมในแม่ที่ให้นมลูก เกิดจากท่อน้ำนมอุดตันหรือนมคัดตึงแล้วไม่ได้รับการระบาย พญ.สมศรี ประยูรวิวัฒน์ เรียบเรียง ฝีที่เต้านม ฝีที่เต้านม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจนเกิดเป็นถุงหนองที่เต้านม ในแม่ที่ให้นมลูกเกิดจากท่อน้ำนมอุดตันหรือนมคัดตึงแล้วไม่ได้รับการระบาย จนน้ำนมค้างอยู่ในเต้านมเป็นเวลานาน และไม่ได้แก้ไขการอุดตันเสียแต่แรก จึงเกิดการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียขึ้น และเกิดเป็นฝีหนองตามมา บางครั้งฝีที่เต้านมอาจเกิดในผู้ที่ไม่ได้ให้นมลูกก็ได้ อาการ เจ็บปวดเต้านม เต้านมบวม แดง กดเจ็บ คลำได้ก้อนกดเจ็บที่เต้านม มีไข้หนาวสั่น สาเหตุ ติดเชื้อแบคทีเรียที่เนื้อเยื่อเต้านม หรือต่อมน้ำนม โดยเชื้อโรคสามารถเข้าสู่เต้านมทางหัวนมและลานหัวนมที่แตกของแม่ที่ให้นมลูก การดูแลตนเอง พบแพทย์ทันทีที่เริ่มมีอาการของเต้านมอักเสบหรือฝีที่เต้านม ไม่ควรหยุดให้นมลูก หากเจ็บมากจนไม่สามารถให้ลูกดูดนมข้างนั้นได้ ให้ปั๊มน้ำนมออกเพื่อช่วยระบายน้ำนมออกไปจากต่อมน้ำนม และให้ลูกดูดนมข้างที่ไม่อักเสบ ประคบเต้านมด้วยความร้อนก่อนและระหว่างให้นมเพื่อลดอาการปวดและช่วยให้น้ำนมไหลดี ประคบเต้านมด้วยความเย็นหลังลูกดูดนม หรือหลังปั๊มน้ำนมออกหมดแล้ว เพื่อลดความเจ็บปวดและลดบวม กินยาระงับปวด พักผ่อนให้เต็มที่ ดื่มน้ำ และกินอาหารให้เพียงพอ ฝีที่เต้านม การบำบัดรักษา ให้ยาต้านจุลชีพขณะที่ฝียังมีขนาดเล็ก ผ่าตัดระบายหนองออกหากฝีมีขนาดใหญ่ การป้องกัน รักษาเต้านมให้สะอาดด้วยการล้างด้วยสบู่อ่อนวันละครั้ง เช็ดคราบน้ำนมออกให้หมดแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง อย่ารอให้เต้านมเต่งตึง (full breast) เป็นเวลานานจนคัดตึง (breast engorgement) ให้ลูกดูดนมให้หมดเต้าทีละข้างบ่อยๆ อย่าให้น้ำนมเหลือค้างในเต้านมเป็นเวลานาน ที่มาข้อมูล : นิตยสาร Health Today

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา