พฤติกรรมของคนดี | วิชาการ.คอม


พฤติกรรมของคนดี

พฤติกรรมของคนดี (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ลักษณะของบัณฑิต ๑ พูดแต่ในสิ่งที่ดี๒ คิดแต่ในสิ่งที่ดี๓ ทำแต่สิ่งที่ดีเสมอไปพฤติกรรมของบัณฑิต๑. ชอบทำแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์๒. ชอบชักชวนคนอื่นในทางดี๓.

ผู้เขียน อัจฉรา การประเสริฐ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

พฤติกรรมของคนดี

  พฤติกรรมของคนดี (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ลักษณะของบัณฑิต ๑ พูดแต่ในสิ่งที่ดี๒ คิดแต่ในสิ่งที่ดี๓ ทำแต่สิ่งที่ดีเสมอไปพฤติกรรมของบัณฑิต๑. ชอบทำแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์๒. ชอบชักชวนคนอื่นในทางดี๓. ชอบเสนอแนะสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่น ๆ ๔. มีความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างดีที่สุด๕. มีศีลธรรมประจำใจ๖. น้อมรับคำตักเตือน ไม่ดื้อ ไม่โกรธ เมื่อมีคนมาสอน๗. อ่อนน้อม ถ่อมตน ไม่มีความลำพอง ถือตัวถือตน เย่อหยิ่ง๘. ไม่ปกปิดความผิดของตัวเอง๙. บอกกล่าวความดีของคนอื่นให้คนอื่น ๆ ได้รู้กันแหล่งที่มาจาก : พลังจิตดอทคอม     

Link: http://variety.teenee.com/foodforbrain/9266.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา