วิชาการดอทคอม ptt logo

กรมวิชาการเกษตรโชว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่

กรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการวิจัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ “NSX 982013” เพราะมีศักยภาพให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำได้สูงกว่าพันธุ์ของเอกชน ศูนย์วิชัยพืชไร่เพชรบูรณ์เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์กว่า 12 ตัน รองรับพื้นที่
ผู้เขียน: printable ชมแล้ว: 1,929 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 15 August 2009, 12:35 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 19 August 2009, 12:51 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - กรมวิชาการเกษตรโชว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่
<

กรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการวิจัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ “NSX 982013” เพราะมีศักยภาพให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำได้สูงกว่าพันธุ์ของเอกชน ศูนย์วิชัยพืชไร่เพชรบูรณ์เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์กว่า 12 ตัน รองรับพื้นที่ปลูกกว่า 7.3 ล้านไร่ทั่วประเทศ
       
       นายพรศักดิ์ ดอนพุดตาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตรจึงได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการปลูกเชิงการค้า
       
       ขณะนี้การวิจัยพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมได้ประสบผลสำเร็จเพิ่ม อีก 1 พันธุ์แล้ว คือ พันธุ์ NSX 982013 ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง เฉลี่ย 800–1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพการให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับพันธุ์ของเอกชนที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด แต่ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นี้จะมีจุดเด่นที่สามารถต้านทานโรคราน้ำค้างได้ดี สามารถปลูกและให้ผลผลิตสูงทั้งในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้งที่มีระบบชลประทานที่พอเพียง สามารถปลูกทดแทนการทำนาปรังได้
       
       ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 982013 จำนวน 12 ตัน ไว้รองรับความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 7.38 ล้านไร่ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดถึง 1.6 ล้านไร่ โดยศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ได้ตั้งราคาจำหน่ายไว้ที่กิโลกรัมละ 65 บาท ซึ่งถูกกว่าราคาเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน ประมาณ 15-20 บาท ปกติท้องตลาดจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ 80-100 บาทต่อกิโลกรัม หากเกษตรกรเลือกใช้ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ใหม่ คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
       
       “ปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว โพดลูกผสม เนื่องจากส่วนใหญ่มีการจัดการด้านเขตเกษตรกรรมและการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ เหมาะสม โดยเฉพาะการป้องกันกำจัดวัชพืช การขาดการบำรุงสภาพดิน ดินมีอินทรีย์วัตถุน้อย ทำให้ผลผลิตเสียหายมาก ดังนั้น เพื่อยกระดับผลผลิตให้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่นาปรัง ซึ่งจะได้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี และช่วยให้มีการกระจายผลผลิตสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ” ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ กล่าว


ขอบคุณแหล่งที่มา/http://www.manager.co.th
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด