กรมวิชาการเกษตรโชว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ | วิชาการ.คอม


กรมวิชาการเกษตรโชว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่

กรมวิชาการเกษตรประสบความสำเร็จในการวิจัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ “NSX 982013” เพราะมีศักยภาพให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคราน้ำได้สูงกว่าพันธุ์ของเอกชน ศูนย์วิชัยพืชไร่เพชรบูรณ์เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์กว่า 12 ตัน รองรับพื้นที่

ผู้เขียน printable ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

กรมวิชาการเกษตรโชว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ใหม่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา