ทีวีในห้องนอนลูก มีแต่เสียกับเสียทั้งสุขภาพ-การเรียน | วิชาการ.คอม


ทีวีในห้องนอนลูก มีแต่เสียกับเสียทั้งสุขภาพ-การเรียน

บ้านไหนมักปล่อยลูกหลานวัยรุ่นให้หมกตัว อยู่แต่ที่หน้าจอทีวีในห้องนอนอาจต้องระวังให้มาก เพราะงานวิจัยใหม่พบว่าทีวีในห้องนอนจะทำลายนิสัยการกินและการออกกำลังกาย ของพวกเขาได้ แถมยังส่งผลให้เจ้าตัวดีทำคะแนนไม่ได้เรื่องในตอนปลายเทอมด้วย

ผู้เขียน birthday ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ทีวีในห้องนอนลูก มีแต่เสียกับเสียทั้งสุขภาพ-การเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา