ชี้หญิงท้องยาก เพิ่มโอกาสได้ลูกชาย | วิชาการ.คอม


ชี้หญิงท้องยาก เพิ่มโอกาสได้ลูกชาย

ผลศึกษาชี้หญิงสาวที่มีลูกยาก มีแนวโน้มจะได้ทารกเพศชายมากกว่าหญิงสาวที่ตั้งท้องได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังชี้ชัดว่าโครโมโซม Y แหวกว่ายได้เร็วกว่า X

ผู้เขียน terak ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชี้หญิงท้องยาก เพิ่มโอกาสได้ลูกชาย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา