นิทานดาวเรื่องใหม่ "กระต่ายน้อยอิงอิง" กับแม่และดวงจันทร์ | วิชาการ.คอม


นิทานดาวเรื่องใหม่ "กระต่ายน้อยอิงอิง" กับแม่และดวงจันทร์

สดร.เปิดตัวนิทานดาวเรื่องใหม่ ได้ "กระต่ายน้อยอิงอิง" เป็นตัวเอก ผลงานการประกวดนิทานดาวเกี่ยวกับดวงจันทร์ บอกเล่าเรื่องราว "ข้างขึ้น-ข้างแรม" และ "จันทรุปราคา" พร้อมแทรกแนวคิดให้เด็กเชื่อฟังผู้ใหญ่

ผู้เขียน morkajay ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

นิทานดาวเรื่องใหม่ "กระต่ายน้อยอิงอิง" กับแม่และดวงจันทร์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา