วิชาการดอทคอม ptt logo

ผ้าไหมนาโพธิ์ สินค้าโอทอปชื่อดัง

ผ้าไหมนาโพธิ์ สินค้าโอทอปชื่อดัง
ผู้เขียน: อินทรีย์เทา ชมแล้ว: 1,629 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 23 August 2009, 3:43 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sun 23 August 2009, 3:43 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - ผ้าไหมนาโพธิ์ สินค้าโอทอปชื่อดัง
<

ผ้าไหม เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการแต่งกายของคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการแต่งกายออกงานสังคมระดับต่าง ๆ จนได้รับคำชื่นชมจากผู้พบเห็นและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุนี้ผ้าไหมจึงเป็นที่นิยมอยู่จนทุกวันนี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ เพื่อให้คำแนะนำ และมีส่วนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของแต่ละจังหวัดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ การพัฒนารสชาติ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนั้น เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โอทอป ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ และให้ผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้รับการพัฒนาแล้วมีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ให้ผู้บริโภคและผู้ที่สนใจได้เลือกชม เลือกซื้อ เป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้มากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัด มหกรรมแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป “OTOP KBO CONTEST 2009” เพื่อประกวดและเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด และเพื่อ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ที่ได้รับ การพัฒนาจากเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด

นอกจากนี้ นายไพรัตน์ ยังเปิดเผยต่อไปอีกว่า ภายในงานดังกล่าว นอกจากจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ที่ได้รับ การพัฒนาจากเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดแล้ว ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปดีเด่นหลากหลายประเภทจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมจำหน่ายในงานนับพันบูธ รวมไปถึงอาหารเด่นของแต่ละจังหวัดที่จัดจำหน่ายในโซนโอทอปชวนชิม ให้ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกชม เลือกซื้อ เลือกชิมได้ตามความพอใจ และยังมีกิจกรรมสาธิตกระบวนการผลิตสินค้าที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เรียกว่าในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถ ชม ช้อป ชิม ได้ครบในงานเดียว

    ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อ มียอดจำหน่าย สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด ในบรรดาผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยเฉพาะผ้าไหมนาโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีว่าเป็นถิ่นที่ชาวบ้านมีฝีมือการทอผ้าไหมที่สวยงาม และยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น ดังจะเห็นได้จากการประกวดผ้าไหมในที่แห่งไหน ผ้าไหมจากนาโพธิ์ ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมระดับโลก และเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลดีเด่นระดับประเทศ มาแล้ว

     อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า ผ้าไหมนาโพธิ์ มีเอกลักษณ์เด่น ที่มีลวดลายสวยงาม เป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพ ผลิตจากเส้นไหมแท้ และด้วยฝีมือการถักทอของกลุ่มชาวบ้านในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการทอผ้า โดยลักษณะเด่นของผ้าไหมนาโพธิ์ เนื้อผ้ามีความหนามีน้ำหนัก นุ่ม มีความวาวในเนื้อผ้า คงทนและใช้ได้นาน ไม่ตกสีและดูแลรักษาง่าย ซึ่งจากความโดดเด่นดังกล่าว ผ้าไหมนาโพธิ์ ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมเป็นอย่างดี

     สำหรับในงาน มหกรรมแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ครั้งนี้ ผ้าไหมนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับเลือกให้เป็นสินค้าที่นำไปจัดแสดงในส่วนหมู่บ้านสาธิตภายในงาน ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างล้นหลาม

     นางนิภาวรรณ ปิระภา สมาชิกกลุ่มทอผ้าสไบ บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า นับว่า “กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม” ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกเป็นชาวบ้านจาก 9 ชุมชน โดยสามารถทอผ้าได้ตามออร์เดอร์ ซึ่งลายผ้าทั้งหมดเป็นการดีไซน์ของทางกลุ่มเอง ที่พยายามปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยเข้ากับความต้องการของตลาด จึงมีความโดดเด่นต่างจากผ้าไหมทั่วไป

     “สมาชิกเรามีถึง 300 คน ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มาก ซึ่งก็มีคนที่อยากเข้ามาร่วมกลุ่มเพิ่ม แต่เรายังจำกัดอยู่ เพราะต้องการควบคุมคุณภาพ และแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้าไหมโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่กลุ่มของเราไม่เคยมีปัญหา เพราะเราพยายามที่จะพัฒนาตลาด และมองหาช่องว่างเพื่อหาตลาดใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงทำให้ยังคงมีออร์เดอร์เข้ามาสม่ำเสมอ และทำให้สมาชิกมีรายได้ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยสมาชิกเรามีรายได้ประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน นับว่าเป็นรายได้ที่น่าพอใจสำหรับในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีงานทำ อยู่ดีกินดี ไม่ต้องไปทำงานในกรุงเทพฯ

     โดยกลุ่มจะนำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน นำมาวางจำหน่ายที่อาคารแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอนาโพธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม มีทั้งผ้าสไบพื้น ผ้าไหมชุด ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ รวมทั้งของฝาก ของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจ ฯลฯ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

     ทุกวันนี้นับว่า “กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม” นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เป็นกลุ่มโอทอปที่แข็งแกร่ง เพราะแม้ว่าอุตสาหกรรมผ้าไหมโดยรวมจะไม่ดีนัก แต่ยอดขายของกลุ่มยังเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าปีนี้ยอดขายจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30-50% จากปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ให้อย่างงดงามแน่นอน.

 

 
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด