การกำเนิดมนุษย์ | วิชาการ.คอม


การกำเนิดมนุษย์

เข้ามาเม้นมากๆๆนะ

ผู้เขียน นายสิทธิพงษ์ อาจปาสา ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การกำเนิด

                           สรุปเรื่องการกำเนิดมนุษย์ แบบวิทยาศาสตร์ก็กล่าวว่า  มนุษย์นั้นมีผลสืบเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่เกิดขึ้น บนโลก  เกิดได้อย่างไร ก็อาจมีคำอธิบายด้วยว่า ความบังเอิญที่ลงตัวพอดีสูงสุดในทุกอย่างทั้งทางฟิสิกส์ ชีวะ ช่วงเวลาสถานที่และอุณหภูมิอันเหมาะสม ฯลฯ  ณ.เวลาหนึ่งที่นานมาแล้ว ขอใช้คำว่านานอย่างนึกไม่ออกเลยละ(เป็นตัวเลขก็มีศูนย์หลายตัวมาก)  แต่เดี๋ยวนี้มีคำอธิบายในเรื่องความบังเอิญเหมือนกัน แต่เกิดจากความสับสนสูงสุด จนเกิดสิ่งมีชีวิต อันนี้ก็แล้วแต่ผู้ที่เชื่อแบบวิทยาศาสตร์ว่าจะเชื่อ แบบมีระเบียบ หรือไร้ระเบียบสูงสุด

                              พอตั้งต้นได้ว่า สิ่งมีชีวิตสิ่งแรกเกิดขึ้นแล้วก็พ่วงต่อด้วยคำว่า พืช สัตว์น้ำสัตว์บก สัตว์ในอากาศ และก็มนุษย์ตามมาในตำแหน่งการเกิดล่าสุด ส่วนถ้าถามต่อไปอีกว่าอะไรให้ชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตสิ่งแรก อันนี้ก็อาจถูก บัญญัติศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาใช้ เช่น พลังงานบริสุทธิ์ที่ไร้ตัวตนแต่ทำงานได้(อ่านได้จาก ข้อโต้แย้งบางข้อต่อหลักการวิทยาศาสตร์เรื่องบิกแบง) เป็นตัวสร้างสรรค์มันขึ้น อาจมีศัพท์อะไรที่แปลกกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่พระเจ้า เพราะพอพูดถึงพระเจ้าแล้ว พระองค์ก็จะทรงเข้ามาอย่างผู้มีอำนาจ ความความประสงค์และไม่อยู่ภายใต้คำอธิบายของมนุษย์ ให้เป็นไปอย่างใจนัก แถมพระองค์ยังบอกว่าสติปัญญาของมนุษย์นั้นก็แค่สิ่งหนึ่งที่พระองค์สร้าง แบบวางตัวเองเหนือกว่าปัญญามนุษย์เสมอ   แถมมองมนุษย์เป็นแบบ บ่าว ข้าทาส ที่พระองค์สร้างมาเท่านั้นอันนี้ในแบบอิสลามนะ 

                         ถัดจากนั้นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นพวกเดียวกันหรือใกล้เคียงกับลิงก็พัฒนาตัวเองมาเป็นมนุษย์ที่น่าภูมิใจในปัญญาแห่งตัวเองเป็นยิ่งนักนี้

                       โครงกระดูกและกระโหลกที่ไม่มีอะไรมาประกอบว่าเป็นคนหรือสัตว์ที่คล้ายคนที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่ถูกขุดขึ้นมาสันนิฐานว่าเป็นต้นสายมนุษย์อย่างเรา  หากหาหลักฐานอันใดยืนยันประกอบอารธรรมในตอนมีชีวิตไม่ได้ ก็จะเรียกมนุษย์ยุคนั้นว่า เป็นมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์

                       ส่วนประวัติศาสตร์ที่พอ ลูบๆคลำๆกันได้พอเป็นรูปเป็นร่าง ด้วยมีหลักฐานอื่นประกอบว่าเป็นมนุษย์จริงที่เคยมีชีวิตอยู่ ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือ ยุคหินกลางตอนปลายเชื่อมต่อกับยุคหินใหม่ คือประมาณ 10,000-5,000 ปีก่อนคริสตศักราช หรือรวมแล้วประมาณ 12,000 ปีก่อนที่จะมาถึงยุคเรานี่เอง

                       แต่แนวทางที่กล่าวมานั้น ต่างจากวิธีคิดของฝ่ายนับถือว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างและมนุษย์ เอาแบบอิสลามละกันนะ  คือ อิสลามไม่มีคำว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เพราะอัลกุรอานได้กล่าวว่า ว่ามนุษย์คนแรกนั้นพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครบทุกอย่าง เป็นชายวัยสามสิบกว่าเลย นั่นหมายความเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาเพียบพร้อม และคิดเรื่อง ถูกผิดในเชิงวิเคราะห์ได้ทันที(อ่านได้จากเรื่อง อาดัมมนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างในอัลกุรอาน) และแยกสายพันธุ์มนุษย์ออกอย่างเด่นชัด ไม่ปะปนกันกับสายพันธุ์ ของพืชและสัตว์เดรฉาน โดยมีการกล่าวถึงปฐมธาตุที่ต่างกัน คือ พืชและสัตว์นั้น มีปฐมธาตุมาจากน้ำ ส่วนมนุษย์นั้นปฐมธาตุมาจากดิน  และซาตานนั้นมีปฐมธาตุมาจากไฟ

                     แต่ไม่ว่าเราจะเชื่อกันในด้านไหน เรื่องมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างไร หรือมาปรากฏบนโลกเมื่อไร ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความเร้นลับเข้ามาสรุปตอนจบอยู่ดี 

                     ก่อนที่หนังสือจะถูกวางลงหรือวงสนทนาต้องแยกย้ายกันไป ไม่ว่าจะอึดอัดใจหรือภูมิใจในข้อถกเถียงนั้นก็ตาม มันก็มักยังมีความเร้นลับฝากให้คิดกันต่อไปเสมอ สำหรับเรื่องการกำเนิดมนุษย์

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา