วิชาการดอทคอม ptt logo

อนุสราโยคะ ขั้นกว่าของโยคะ

อนุสราโยคะ ขั้นกว่าของโยคะ
ผู้เขียน: khonthai159 ชมแล้ว: 1,686 ครั้ง
post ครั้งแรก: Fri 28 August 2009, 9:12 pm ปรับปรุงล่าสุด: Fri 28 August 2009, 9:13 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - อนุสราโยคะ ขั้นกว่าของโยคะ
<

อนุสราโยคะ หมายถึงการเคลื่อนไหวไปตามหัวใจ เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค

 

อนุสราโยคะ คือการเรียนหฐโยคะ (Hatha-Yoga) ให้ลึกซึ้งขึ้นในรูปแบบที่แตกต่าง ในวิธีการสอนของแก่นสารเนื้อหาความสำคัญ

สำหรับอนุสราโยคะ เป็นการฝึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือความสามารถในการบำบัดรักษาโรค จากจิตใจออกสู่ร่างกาย โดยการแนะนำให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ช่วยตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และได้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย ทั้งจิตใจ หัวใจ ในการฝึกปฏิบัติทุกท่วงท่า

จุดมุ่งหมายของอนุสราโยคะ คือการพัฒนาจิตใจและความมุ่งมั่น ไปพร้อม ในขณะที่สามารถสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายได้ การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับอนุสราโยคะ คือให้ร่างกายได้จัดวางตำแหน่งของร่างกายได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้นักเรียนได้พบสิ่งที่ดีที่สุดจากข้างในเพื่อให้ส่งผลถึงการมีชีวิตที่ดี

 

- มองความเจ็บปวดของร่างกายในแง่ดี และเพิ่มความมีน้ำใจ เมตตา

- ช่วยปลดปล่อยอารมณ์ และความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้

- สามารถเรียนรู้รูปร่างและรับรู้การหายใจของตัวเอง

- ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย

- สร้างความสมดุลและความยืดหยุ่น

- เพิ่มระบบการไหลเวียนให้ดีขึ้นและรักษาสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย

- พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ให้มีการทำงานอย่างมั่นคง

ความเป็นมา

 

จุดที่ทำให้อนุสราโยคะได้รับความนิยมอย่างมาก คือวิธีการเรียนการสอนของโยคะศาสตร์นี้ ที่ให้นักเรียนและครูผู้สอนได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีต่อกันอย่างถูกต้อง จึงช่วยให้เราไม่บาดเจ็บจากการเล่นโยคะ

ครูผู้สอนเต็มใจและยินดีที่จะมอบความรู้ทั้งหมด ในรูปแบบเคล็ดลับและเทคนิคใหม่ๆ ที่จะบอกถึงการทำท่าต่างๆ ทีละขั้นตอนอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น และยังมีคุณสมบัติช่วยในการเข้าท่าโยคะที่หลายคนมักจะทำกันไม่ค่อยได้ เช่น Standing Bow Pulling Pose, Standing Forehead to Knee Pose, Crow Pose เป็นต้น

 

อนุสราโยคะเหมาะกับนักเรียนทุกระดับการฝึก ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มฝึก หรือฝึกมานานแล้วก็ตาม นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งนักเรียนและครูผู้สอนจะร่วมมือกันไปสู่การฝึกที่มีประโยชน์สูงสุด โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่การเอาชนะหรือควบคุมธรรมชาติ และใช้การควบคุมจากภายใน คือ การกำหนดตำแหน่งลมหายใจเข้า-ออก และรวมถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของ Tantric Philosophy of Intrinsic Goodness คือเรียนรู้ทั้งด้านดีและไม่ดีของตัวเอง

เรียนรู้ที่จะรู้จักและแม้กระทั่งให้อภัยตัวเองในความผิดพลาด พาความสุขและการมีสติไปด้วยทุกหนแห่ง มองด้านที่มืดของโลกใบนี้ด้วยความสวยงาม ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งไม่ดีหรือเราตัดสินว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายแต่มันก็มีอยู่ เรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับและอยู่ร่วมกับมันอย่างมีความสุข เป็นหลักปรัชญาแห่งความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน ซึ่งการเข้าถึงหลักปรัชญา จะเปิดเส้นทางในการฝึกให้กว้างขึ้น ค้นหาจุดพอเพียง ความสมดุล และการทำท่าต่างๆ ในการฝึก

อนุสราโยคะจะมี "Universal Principles of Alignment" คือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ขัดกับธรรมชาติ ท่าทางที่เราสามารถทำได้งดงามโดยธรรมชาติตามลักษณะของร่างกายที่เป็นอยู่ Alignment หรือการจัดตำแหน่งให้ถูกต้องของร่างกาย มีหลักที่เห็นได้เด่นชัด อยู่ 3 ข้อใหญ่ คือ

1.Ground to the Floor คือการให้ส่วนเท้ายึดพื้นไว้ให้มั่นคงที่สุดเพราะเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดของร่างกาย และทำให้ร่างกายสมดุลมั่นคงกับพื้นดิน

2.Core ไม่ได้หมายถึงแค่หน้าท้อง หรือหน้าท้องน้อย มันยังรวมถึงส่วนก้นและสะโพกด้วย เป็นศูนย์กลางของร่างกาย ดังนั้นการ contact core จะทำให้สมดุลดีขึ้น เป็นศูนย์กลางของพลังงานในร่างกาย ที่จะทำให้ร่างกายมีพลังและมีความมั่นคงในท่านั้นๆ ได้

3.Organic extension คือการเหยียดยืดร่างกายเราออกไป หรือการเปิดอวัยวะต่างๆ ในร่างกายออกไป เพื่อสร้างท่าที่เหมาะสม เพื่อแสดงสิ่งที่เป็นตัวเราออกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เราสัมพันธ์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นดิน...โลก...อากาศ หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เล่นโยคะอยู่รอบๆ ตัวเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเคลื่อนไหวไปด้วยกัน จะทำให้ร่างกายดูเบาสบายแต่มีพลังงานที่แพร่กระจายออกไป


ผู้หญิงกับโยคะ

โยคะช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต การฝึกท่าโยคะต่างๆ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การผ่อนคลายโดยการปล่อยวาง และการฝึกสมาธิยังเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักรู้สึกหดหู่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยใกล้หมดประจำเดือน เพราะนอกเหนือจากผลกระทบทางร่างกายที่เกิดขึ้นแล้ว ยังมีผลกระทบทางอารมณ์ด้วย หากมองการหมดประจำเดือนเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนของการสูญเสียบทบาทหนึ่งในชีวิต ซึ่งก็คือความสามารถในการให้กำเนิด และมองว่าเป็นการเริ่มต้นของการแก่ตัว

ประสบการณ์และผลกระทบที่จะเกิดก็จะเป็นไปในทางลบ แต่หากมองว่าการหมดประจำเดือนเป็นแค่ก้าวหนึ่งของชีวิตที่ยังอีกก้าวไกล ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีทางเลือกใหม่ในชีวิต เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนก็จะมีทัศนคติที่ดี

ทัศนคติที่ดี

การปรับเปลี่ยนตัวเองให้หันมาออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเปลี่ยนทัศนคติด้วยโยคะนั้นยากยิ่งกว่า แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแรง ความสงบในจิตใจและการมีทัศนคติในชีวิตที่ดี ล้วนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการพยายามฝึกฝน

มีความรู้สึกดีๆ ต่อตัวเอง

การมองโลกและตัวเองในแง่ดีคือรากฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยก่อให้เกิดทัศนคติด้านบวก และทำให้พลังงานชีวิตไหลแผ่ไปทั่วร่างกายอย่างมีอิสระมากขึ้น

1.ใช้ชีวิตเรียบง่าย พึงพอใจกับทุกสิ่งในชีวิต

2.พยายามทำจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณให้สะอาดอยู่เสมอ

3.ฝึกกายและใจ (ด้วยโยคะ) ให้มีความอดทนต่อความยากลำบากและความผิดหวังในชีวิต

4.เรียนรู้ตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ภายใน อย่าตัดสินตนเองจากนิสัยหรือมุมมองของตนที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ เท่านั้น

5.ทำความเข้าใจว่ายังมีสิ่งสำคัญในชีวิตมากกว่าโลกแห่งวัตถุ และเคารพต่อสติปัญญาที่เป็นรากฐานสำคัญของการมีชีวิต


 


กลมกลืนเป็นธรรมชาติ

 

พงศ์พิพัฒน์ เกียรติประพิณ ครูสอนโยคะจากแอบเซอลูทโยคะ กล่าวว่า อนุสราโยคะ ก่อตั้งโดย จอห์น เฟรนด์ ในปี 1997 ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพัฒนามาจากหฐโยคะ ปัจจุบันเป็นโยคะที่ได้รับความนิยม และเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนครูผู้สอนที่มากกว่า 1,500 คน และนักเรียนกว่า 2 แสนคนทั่วโลก

 

ประโยชน์ของอนุสราโยคะ
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด