เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๓ | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงาน : รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ ๓

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามแนวการสอนภาษาไทย แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผู้รายงาน นางสาวกัลยา นา

ผู้เขียน นางสาวกัลยา นารถภักดี ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา