วิชาการดอทคอม ptt logo

ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง

ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง พฤกษศาสตร์เรียนรู้สู่ความพอเพียง เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของใบ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง
post ครั้งแรก: Wed 9 September 2009, 3:26 pm ปรับปรุงล่าสุด: Wed 9 December 2009, 5:18 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 2 - พฤกษศาสตร์ศึกษาคุณค่าสมุนไพร เรื่อง ลูกประคบสมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด