ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง | วิชาการ.คอม


ตัวอย่างแผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง

สารบัญ

พฤกษศาสตร์ศึกษาคุณค่าสมุนไพร เรื่อง ลูกประคบสมุนไพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร ประชาราชวิทยา งาว ลำปาง

โหลเอกสารที่นี่ค่ะ http://www.mediafire.com/file/dnxnmzddnnm/แผนบูรณาการลูกประคบสมุนไพร

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา