วิชาการดอทคอม ptt logo

รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องตัวของเรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2552
ผู้เขียน: นางจันทร เตี้ยเนตร ชมแล้ว: 164,814 ครั้ง
post ครั้งแรก: Wed 9 September 2009, 9:20 pm ปรับปรุงล่าสุด: Sat 26 September 2009, 3:16 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้า : 2 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้า : 3 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้า : 4 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้า : 5 ตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน
หน้า : 6 ตัวอย่างแบบฝึกชุดที่ 1
หน้า : 7 ตัวอย่างแบบฝึกชุดที่2
หน้า : 8 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน
หน้า : 9 ตัวอย่างแบบบันทึกพฤติกรรม
หน้า : 10 ตัวอย่างคะแนนพฤติกรรม
หน้า : 11 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบฝึก
หน้า : 12 หน้าปก

หน้าที่ 9 - ตัวอย่างแบบบันทึกพฤติกรรม
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด


nantawan-tong
(jant)

ผู้ชมข้อมูลนี้แล้ว 1,026 ครั้ง
เป็นสมาชิก: นานกว่า 4 ปี
แบ่งปันความรู้ 0 ครั้ง
ได้รับดาว 50 ดวง

โหวตเพิ่มดาว

Blog อื่น ๆ ของผู้เขียน