รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องตัวของเรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | วิชาการ.คอม


รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่อง รอบรู้เรื่องตัวของเรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2552

ผู้เขียน นางจันทร เตี้ยเนตร ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

           
หน้าที่ 1 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้าที่ 2 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้าที่ 3 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้าที่ 4 รายงานการสร้างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน เรื่องรอบรู้เรื่องตัวของเรา
หน้าที่ 5 ตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัติเสริมบทเรียน
หน้าที่ 6 ตัวอย่างแบบฝึกชุดที่ 1
หน้าที่ 7 ตัวอย่างแบบฝึกชุดที่2
หน้าที่ 8 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน
หน้าที่ 9 ตัวอย่างแบบบันทึกพฤติกรรม
หน้าที่ 10 ตัวอย่างคะแนนพฤติกรรม
หน้าที่ 11 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบฝึก
หน้าที่ 12 หน้าปก

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา