ฟิสิกส์ เลขนัยสำคัญ | วิชาการ.คอม


ฟิสิกส์ เลขนัยสำคัญ

มาทำความเข้าใจกับเรื่องเลขนัยสำคัญ ซึ่งออกสอบทุกครั้ง

ผู้เขียน อ.จรัญ บุระตะ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เลขนัยสำคัญ

เลขนัยสำคัญ ออกสอบมาอีกทีต้องฟัน 3 แต้ม

                 การสอบ PAT2 ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาจะพบว่าในส่วนของฟิสิกส์ มีเรื่องเลขนัยสำคัญออกสอบทุกครั้ง และประเดิมเป็นข้อแรกเสมอ นักเรียนควรจะเก็บ 3 แต้มได้อย่างสบาย เพราะเป็นเรื่องง่าย ๆ อาศัยหลักการความเข้าใจนิดหน่อยก็หาคำตอบได้แล้ว โดยไม่ต้องออกแรงให้มาก มาดูข้อสอบเก่ากันอีกทีครับ

นักเรียนคนหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงหนึ่งได้ 5.27 เซนติเมตร เขาควรจะบันทึกรัศมีวงกลมวงนี้เป็นกี่เซนติเมตร (PAT2 1/2552)

                1.  3             2.  2.6            3.  2.64              4.  2.635

วิธีคิด

รัศมีวงกลม = 5.27/2  =  2.635 ควรบันทึกให้มีความละเอียดเท่ากับความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดคือมีทศนิยมเพียงสองตำแหน่งเป็น 2.64  ตอบข้อ 3   (5.27 มีความละเอียดเท่ากับทศนิยมสองตำแหน่ง)

ผลลัพธ์ของ 16.74+5.1 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวเลขในข้อใด (PAT2 2/2552)

                1.  -3.14             2.  0.003            3.  99.99              4.  270.00

วิธีคิด

การบวก ลบเลขนัยสำคัญ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม เท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยมที่น้อยที่สุดของ ตัวเลขชุดนั้น ดังนั้น 16.74+5.1 = 21.84 ควรบันทึกเป็น 21.8  ซึ่งมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว               ข้อ 1   มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 3 ตัว เป็นคำตอบที่ถูกต้อง             ข้อ 2 , 3 , 4  มีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ 1 , 4 , 5 ตัวตามลำดับ

 

Tips

หลักการนับตัวเลขนัยสำคัญ

1.             ถ้าอยู่ในรูปเลขทศนิยม ให้เริ่มนับตัวเลขตัวแรกที่ไม่ใช่ศูนย์ ( 1 ถึง 9 ) ตัวเลขถัดไปให้นับทุกตัวจากซ้ายไปขวา เช่น  0.671 ,  4.03 ,  0.043 ,  20.00 ,  0.40 ,  0.0003    มีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ 3 ,  3 ,  2 ,  4 ,  2  และ 1 ตัว  ตามลำดับ

2.             ถ้าอยู่ในรูปเลขจำนวนเต็มที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ลขศูนย์  “ 0 ” ให้นับทุกตัว เช่น 15 ,  136 ,  4245 ,  70324 ,  2001   มีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ 2 ,  3 ,  4 ,  5  และ 4 ตัว  ตามลำดับ

3.             ถ้าอยู่ในรูปเลขจำนวนเต็มที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์  “ 0 ” ให้จัดในรูป  เลข  10n โดยเลข  10n ไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ  เช่น  12000 อาจเขียนได้เป็น 1.2  x 104 ,  1.20 x 104,  1.200  x 104,  1.2000  x 104 ซึ่งมีจำนวนเลขนัยสำคัญ  2,  3,  4,    และ  5  ตัว  ตามลำดับ

 

การบวก ลบ เลขนัยสำคัญ   ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม เท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมที่น้อยที่สุดของ ตัวเลขชุดนั้น  เช่น 3.21 +  4.156  =  7.366    ควรบันทึกเป็น  7.37   (ตำแหน่งที่ 3 ตัวเลขถึง 5 จึงปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 5 ปัดทิ้ง)  5354 - 21.6  =  5332.4     ควรบันทึกเป็น  5332

การคูณ  หาร  เลขนัยสำคัญ  ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ  เท่ากับจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ

ที่น้อยที่สุด  ของตัวเลขชุดที่นำมาคูณหรือหารกัน  เช่น 2.34  x  100.9  =  236.106  ควรบันทึกเป็น 236 

, 7.3¸874   =  0.0083524   ควรบันทึกเป็น   0.0084 , 537.13 x 4.5  =  2417.085    ควรบันทึกเป็น 2.4 x 103ขอแนะนำหนังสือคู่มือ ติวเข้ม GAT โดย อ.จรัญ บุระตะ ส.น.พ.พ.ศ.พัฒนา ได้เขียนวิธีคิดให้ง่ายในการทำโจทย์ GAT  B-GAT ซึ่งแตกต่างจากเล่มอื่นๆ พร้อมทั้งมีเฉลยข้อสอบจริงทั้งสองครั้งที่ผ่านมา และมีแนวข้อสอบเป็นบทความให้ลองฝึกจากง่ายไปยากกว่า 33 บทความ ลองไปหาดูกันในร้านหนังสือทั่วๆ ไป ครับ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา