ส่งข้อสอบวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | วิชาการ.คอม


ส่งข้อสอบวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ส่ง ดร.เฉลิมพร อุ่นแก้ว แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้เขียน นางพนาวัลย์ สระแก้ว ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

     
หน้าที่ 1 ข้อ 1 การเรียนการสอนทางเว็บ (WBI Web Based Instruction) ทำได้อย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ให้ท่านอธิบายเรื่องแบร็นวิท ว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาทางเว็บอย่างไร ท่านมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
หน้าที่ 2 ข้อ 3 มนุษย์เน็ตรุ่นใหม่ ๆ ใน Net generation 2 3 4 ( 2G 3G 4G ) มีลักษณะอย่างไร ให้ท่านอธิบายลักษณะของผู้เรียนและผู้สอน และเทคโนโลยีรุ่น สอง สาม สี่ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร อภิปรายพร้อมเปรียบเทียบกับรุ่นหนึ่งและปัจจุบัน ทั้งด้านบวกและลบ
หน้าที่ 3 ข้อ 6 Social Network ดังต่อไปนี้มีความสามารถในการใช้ต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไร และนำมาใช้เพื่อการศึกษามวลชน โดยเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาได้อย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจริงมาให้เห็น
หน้าที่ 4 ข้อ 7 โทรทัศน์ ร้อยช่อง จะนำมาใช้เดื่อการศึกษา จะทำได้อย่างไร แตกต่างจากโทรทัศน์แบบเดิม ๆ อย่างไร ควรมีช่องที่สำคัญเสนอการศึกษาด้านใดบ้าง ให้นักศึกษาเขียนโครงการสมมุติและวิเคราะห์ให้เห็นว่าครูและนักเรียน สามัญชนสามารถจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางอินเทอร
หน้าที่ 5 ข้อ 8 ห้องสมุดมีชีวิต ทำได้อย่างไร แตกต่างจากห้องสมุดแบบเดิม ๆ อย่างไร และจะเชื่อมโยงกันทั่วประเทศได้อย่างไร ให้นักศึกษาเขียนโครงการและวิเคราะห์ให้เห็น นวัตกรรมที่แตกต่าง การเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระหว่างห้องสมุด
หน้าที่ 6 ข้อ 10 การศึกษาทางไกลสู่มวลชนผ่านอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา