แนวข้อสอบ พรบ. ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบราชการ (อบต.,อบจ.,กพ.และหน่วยงานอื่นๆ) | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบ พรบ. ต่างๆ ที่ใช้ในการสอบราชการ (อบต.,อบจ.,กพ.และหน่วยงานอื่นๆ)

สารบัญ

          
หน้าที่ 1 แนวข้อสอบ สรุป พรบ. สภาตำบลและอบต
หน้าที่ 2 แนวข้อสอบ สรุป ระเบียบฯว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
หน้าที่ 3 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลัดเกญฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546
หน้าที่ 4 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ว่าด้วยแนวทางการวางแผนพัฒนาตำบลของอบต.2540
หน้าที่ 5 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
หน้าที่ 6 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
หน้าที่ 7 แนวข้อสอบ สรุป ความรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2540
หน้าที่ 8 แนวข้อสอบ สรุป ทะเบียนราษฎร
หน้าที่ 9 แนวข้อสอบ สรุป พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534
หน้าที่ 10 แนวข้อสอบ สรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2540
หน้าที่ 11 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

แนวข้อสอบ สรุป ความรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย2540

            แนวข้อสอบ  สรุป ความรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 2540  เน้นเนื้อหาในการสอบเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจำ และทำความเข้าใจ สนใจคลิกตามลิงค์ หรือคลิก ดาวน์โหลด ได้เลยค่ะ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา