กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์ | วิชาการ.คอม


กลอนอีสาน -คิด....จุดเริ่มสร้างสรรค์

การพัฒนาการคิดเป็นการเริ่มกระตุ้นให้การคิดมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยระบบที่ได้จากการพัฒนาจะนำไปสู่การจัดกระบวนการคิดให้มีรูปแบบที่เหมาะสำหรับการคิดแบบสร้างสรรค์

ผู้เขียน sungkawat ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

                    
หน้าที่ 1 นำเจ้าสู่กลอน
หน้าที่ 2 การสร้างโมเดล#2
หน้าที่ 3 คิด...เริ่มต้นโมเดล
หน้าที่ 4 คิดวิเคราะห์...จุดเริ่มต้นของการเกิดโมเดล #1
หน้าที่ 5 คิดสังเคราะห์...จุดเริ่มพัฒนาโมเดล#1
หน้าที่ 6 ทบทวน.....ดีที่สุด
หน้าที่ 7 เตรียมพัฒนา#1
หน้าที่ 8 คิด.....จุดเริ่มสร้างสรรค์
หน้าที่ 9 พัฒนาการคิด...การจัดรูปแบบโมเดล
หน้าที่ 10 “เลือก.....โมเดลที่โดดเด่น”
หน้าที่ 11 “แบบ.....ถืกใจหยังน้อ”
หน้าที่ 12 “โมเดล.....ในฝัน”
หน้าที่ 13 คิด...ฝัน
หน้าที่ 14 แบ่ง...ปัน
หน้าที่ 15 ใจจริง
หน้าที่ 16 ถามใจ....ตอบเอง
หน้าที่ 17 เทียบแบบ...เบิ่งมาตรฐาน
หน้าที่ 18 เทียบเคียง
หน้าที่ 19 ใช้โมเดล...เก็บข้อมูล
หน้าที่ 20 คิดดีแล้วอยากเป็น........ตัวแบบโมเดลนาพิน
หน้าที่ 21 แบบจริง...แบบใจ

นำเจ้าสู่กลอน

ขอยกเอาอังกฤษอ้างภาษากลางคนทังโลกอุปโลกน์กล่าวอ้างวางเรื่องให้ต่อกัน ยกภาษาอังกฤษที่หว่านั่นเผื่อไว้ก่อนขยายความเอามาเป็นตัวนำสื่อกลางให้คนฮู้ อดใจดูไปทางหน้าหาเวลาเสาะเบิ่ง สิได้ชิมต่อนเนื้อโมเดลแท้แก่นวิชา ถึงเวลายามค่อนตะวันสีเป็นมื้อใหม่ นาพินโมเดลสิได้พาผี่น้องไปหาเว้าฝรั่งดอง สาก่อนเด้ออดใจไว้ยามมีดีสิเอาฝาก อดใจไว้ยามงามสิต้อนห่อ อดใจไว้มื้อหน้ายังสิได้เผิ่งพา อยู่ตั้วน้อ

                             “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”

http://nstbstrategy.blogspot.com/2009/10/kradong-model-synthesized-procedure1.html 

 “NAPINMODEL SERIE “shuut napinmodel sib baabS ” declaration and implemented in 19 May 2009 “napinmodel series 10 versions”  or “” has full name is “The knowledge management series for educational development in napin school 10 versions” or full name in thai is “shuut jatkarn khurmruu phuae patanakarn suksa nai ruongrain ban napin seep baab” the synthesizer is MR.sungkreeb watanarat the Director of napin school  since 1      January       2006        “napinmodel series 10 versions”  or “shuut napinmodel seep baab” the series have several of technique methods and the process of development procedure the activities in all of three in one etc.. administration process the learning systematic in and out classroom  the monitoring control and the take care practicing in learning process amount 10 version  are:                      1. “NSTBAS” the strategies for transformed  the policy  uses in learning process                             ( http://nstbad.blogspot.com/2009/10/nstbad-strategy-for-use-in.html  )   2.The one fourth of mango administration method  3.NAPINAIC  The meeting technique 4. Napin model the procedure to monitoring   5. NAPINPOPTM  the process of personal development 6. TAJAISAIFAMUE ( http://putheartonpalm.blogspot.com/ /) is the self learning and transferring one by one, group to group. 7. NAPIN PROACTIVE INTEGRATION is the process of take care learner by instructor or teacher in the field learning or real life in communities 8. NAPIN R&D is the research and development in the field activities or in classroom. 9. NAPINMODEL WHOLE IN ONE is the integration routines for learner in all process in one.10. Napinmodel floorshow is the presentation the product of “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION” for the others                                                                                                   กลอนอีสาน

 

 

                                                  วิธีการคิดสร้างโมเดลหรือการสังเคราะห์โมเดล

                                                           ด้วยวิธีการคิดแบบ “ฝัดข้าวด้วยกระด้ง”

                                                       (Kradong model synthesized Procedure)

     ความคิดมีหลายล่น แต่ใจคนบ่เคยเที่ยง มียามเอียงแล่วกะค้อย มียามน้อยบ่คิดหยัง เป็นตามซังยามอุกเอ้า ใจคนเฮาบ่เคยหมั่นมีวันดีวันบ่เที่ยงค่อยแล้วเหงี่ยงอยู่สู่มื้อโบราณเค้าฮอดมื้อวาน แต่หว่ามื้อนี่นั้นเกิดความคิดปัจจุบัน คือหุนหันแต่ทางดีเว้ากะมีแนวอ้าง สิได้ถามทางให้ผู้อุกใจเรื่องรูปแบบ โมเดลแนบรูปสร้างแนวอ้างฝรั่งเขา เฮาเป็นคนเฮียนมาน้อยแต่หัวใจข่อยดื้ออยู่  ดื้อขึ้นไปสู่มื้อ แนวสิสร้างเรื่องสิ่งสรร คิดแบบกระด้งฝัดข้าวนั้น เป็นเรื่องใหม่ในวงการ เพื่อสร้างสรรค์ความคิดให้เกิดเป็นเฮือนน้อย วิเคราะห์ลอยยามใจเศร้าคิดฮอดสาวผู้หนีจาก วิเคราะห์มากยามคิดพ้อสาวน้อยผู้เกิดหลัง เป็นตาซังหัวใจคนเฮานี้มีดีมื้อละเทื่อ หลายคราวเสียสิ่งน้อยเอาไว้แต่สิ่งหลาย คิดคักคักแล้วจั่งกลั่นออกไว้เด้อความคิดยามไหลเท เขียนลงในหัวใจจื่อเอายามใจเอิ้น สองสามยามเขียนเอาไว้ยามหัวใจบอกจำจื่อ คิดฮอดเอาสู่มื้อสิเห็นพ้อหม่องสิเอา สังเคราะห์นั่นเพิ่นเว้า เอาแอบมาโฮมกัน อ้างกับเกณฑ์ที่เฮามักแล่วหมั่นปรับกับใจเจ้า เอาเกณฑ์กลางมาแป๊ะไว้ เอาหัวใจมาแอบเบิ่ง คิดเหิงเหิงจั่งบอกเจ้า ผู้แนมข้างบัดอย่างเดิน ดอกนา 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา