บทอาศิรวาท ๑๒ สิงหา มหาราชินีศรีสยาม | วิชาการ.คอม


บทอาศิรวาท ๑๒ สิงหา มหาราชินีศรีสยาม

บทอาศิรวาท เนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม คะ

ผู้เขียน panaceas ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทอาศิรวาท

                      ก้มกราบกรานเหนือศิระแทบพระบาท

                    เหล่าทวยราษฎร์ต่างปรีดิ์เปรมเกษมศรี

                    วันเฉลิมพระชนมายุสดุดี

                    เทิดไท้องค์ราชินีแห่งแผ่นดิน

                              ธ สถิต ณ ดวงใจไทยไทยทั่วหล้า

                    เคียงคู่องค์ราชาพิสุทธิ์สิน

                    ผองประชารำลึกคุณชีวิน

                    ทั้งธานินทร์จารจารึกคุณความดี

                              น้ำพระทัยเปรียบเปรียบน้ำทิพย์ชโลมหยาด

                    หลั่งหล่อรินรดชาติชนสยาม

                    โครงการราชดำริดำเนินตาม

                    วิวัฒน์คามเขตไทยไร้ลำเค็ญ

                              ทรงห่วงใยไกลใกล้ไทยทุกหมู่

                    ความเป็นอยู่มีสุขคลายทุกข์เข็ญ

                    เยื้องพระบาทยุรยาตรชาติร่มเย็น

                    ธ ทรงเป็นพระแม่หลวงปวงประชา

                              วันสิบสองสิงหามาบรรจบ

                    เวียนมาครบเจ็ดสิบเจ็ดชนพรรษา

                    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดใดในโลกา

                    ป้องรักษาแม่หลวงของปวงไทย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักการภารโรง

โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นางสาวทิพวัลย์  อนุรักษ์ ประพันธ์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา