ใส่กางเกงในรัดเป้า-นั่งรถร้อน ส่งผลอสุจิลด | วิชาการ.คอม


ใส่กางเกงในรัดเป้า-นั่งรถร้อน ส่งผลอสุจิลด

ผู้ชายฟังทางนี้ การนั่งในรถยนต์ที่ร้อนจัด การนั่งเก้าอี้นานกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งผู้ที่ใส่กางเกง หรือกางเกงในรัด ๆ อาบน้ำร้อนจัดนาน ๆ

ผู้เขียน ji ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ใส่กางเกงในรัดเป้า-นั่งรถร้อน ส่งผลอสุจิลด

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา