วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนจัดการเรียนรู้งานช่างม.๑ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน[Backward Design]และฝึกทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้านเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้นำทักษะในการทำงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทำโครงงานช่างให้มีคุณภาพ
ผู้เขียน: pairat2009 ชมแล้ว: 61,396 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sat 14 November 2009, 5:24 am ปรับปรุงล่าสุด: Mon 16 November 2009, 5:32 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด
สารบัญ
หน้า : 1 เกริ่นนำ_ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หน้า : 2 Flow Chartระบบการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้า : 3 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างในการเตียมการสอน/จัดการเรียนรู้
หน้า : 4 นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงอย่างไรบ้างจากกิจกรรมเรียนรู้นี้
หน้า : 5 วิเคราะห์หลักสุตร รายวิชา ง21101(งานช่าง)
หน้า : 6 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้า : 7 โครงสร้างกำหนดการสอน ง21101(งานช่าง)
หน้า : 8 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่1
หน้า : 9 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่2
หน้า : 10 โครงสร้างกำหนดการสอน_หน่วยเรียนรู้ที่3

*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด

จำนวน 1 ความเห็น, หน้า | 1 |
ความเห็น 2 29 ก.ค. 2553 (11:36)
ได้ความรู้มากมาย และจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ขอบคุณมากครับ
krupichet
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง