คู่มือการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ | วิชาการ.คอม


คู่มือการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยตนเอง ในระดับลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งพาช่างซ่อมร้านคอมพิวเตอร์และท่านจะสามารถตรวจหาจุดเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเกิดขึ้นทั่วไป และบ่อยๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยาก

ผู้เขียน pairat2009 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 วัตถุประสงค์
หน้าที่ 2 การวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อปัญหาคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 3 การใช้และข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หน้าที่ 4 อาการเสียและการแก้ไขปัญหายอดฮิตของคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 5 เครื่องมือ และ Software ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
หน้าที่ 6 การจัดการไวรัส
หน้าที่ 7 Blue Screen Of Dead จอสีฟ้าตัวหนังสือสีขาว
หน้าที่ 8 การตรวจสอบอาการจอมืดและการแก้ปัญหา
หน้าที่ 9 แก้ปัญหา Error massage
หน้าที่ 10 การเลือกใช้วินโดวส์XP ที่เหมาะสมในการทำงาน
หน้าที่ 11 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงยังไงเสถียรปลอดภัยจากพวกโทรจัน
หน้าที่ 12 แก้ปัญหา NTLDR is missing Press Ctrl + Alt + Del To Restart
หน้าที่ 13 แก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ช้า
หน้าที่ 14 แก้ปัญหาและเพิ่มความเร็วให้กับฮาร์ดดิสก์แบบเศรษฐกิจพอเพียง
หน้าที่ 15 การซ่อมแซม Windows XP แบบไม่ต้องลงวินโดร์ใหม่
หน้าที่ 16 ไฟล์ไหน ใช้โปรแกรมอะไรเปิด
หน้าที่ 17 แก้อาการ Windows Genuine Advantage
หน้าที่ 18 การแก้ปัญหาด้วย safe mode
หน้าที่ 19 อาการแค่ไหนควรลง windows ใหม่
หน้าที่ 20 การสำรองข้อมูลไดร์เวอร์ Backup driver ก่อนลงวินโดว์ใหม่
หน้าที่ 21 ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่แบบพอเพียง[แนะนำ เร็ว+เสถียร]
หน้าที่ 22 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows ไม่ผ่าน
หน้าที่ 23 ลำดับและการติดตั้ง Driver ให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
หน้าที่ 24 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา