แนวคิดที่แตกต่างช่วยคนเป็นหนี้ในระบบ(สถาบันทางการเงิน) | วิชาการ.คอม


แนวคิดที่แตกต่างช่วยคนเป็นหนี้ในระบบ(สถาบันทางการเงิน)

สารบัญ

แนวคิดแก้ไขหนี้ ในระบบโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน

การแก้ปัญหาหนี้ในระบบที่กำลังล้มละลาย

ผมเองได้เห็นหลายๆคน  ที่เคยมีบ้านพอผ่อนไม่ได้ก็โดนยึด  หรือแม้แต่ชาวไร่ชาวสวน นักธุรกิจ(สมัยวิกฤตปี2540  ต้องมานอนกลางถนน)  บางก็อาศัยใต้สะพานลอยทางด่วนบาง   บางก็มีบ้านเป็นกะบะสามล้อ(ขนทั้งขยะและของใช้)........ส่วนคนรวย ยิ่งรวย.........

      ส่วนบ้านที่ยึดไปก็เสื่อมสภาพ เข้าเว๊บ google พิมพ์ชื่อ กรมบังคับคดี จะเห็นทรัพย์หลายๆตัวคับบ้านเป็นป่าช้าเลย

(นี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับฯพณฯอภิสิทธ์  ยังมีอีกมากแต่คนที่เคยเป็นเจ้าของนอนอยู่ข้างถนน คงเพราะความจำใจเห็นภาพคนนอนบนฟุตบาทอยู่มาก)

      

           ผมมีแนวความคิดที่ว่าหากประชาชนคนไหนไม่สามารถ ผ่อนกับธนาคารได้แทนที่จะไปประมูลที่กรมบังคับคดี  แลัวเจ้าของเดิมนอนกลางถนน ก็ตกลงกับสถาบันการเงินเปลื่ยนสัญญาครับ  เช่น  บ้านราคา  300,000  บาท  ผ่อนไป  150,000 บาท ไม่มีปํญญาผ่อนต่อแทนที่จะนอนข้างถนนก็  ลองตกลงเป็นการเช่ากับสถาบันทางการเงินแทน(ไม่เอาเปรียบประชาชนที่ผ่อนบ้านและประชาชนไม่ได้เปรียบสถาบันการเงิน)

  คือ  เช่นสถาบันทางการเงินเสนอว่าบ้านหลังนี้ให้เช่าเดือนละ  1,500 บาท(ผมอยากให้มีการตกลงราคาค่าเช่าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม)

หมายความว่า  “ประชาชนได้เปลื่ยนจากคนผ่อนบ้านมาเป็น “คนเช่าบ้าน”  แทนเมื่อหักแลัวจะอยู่ได้อีก 100 เดือน นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ครั้งแรก (อยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเพราะเราเปลื่ยนการผ่อนบ้านมาเป็นการ”เช่า”แทน    เมื่อครบ 100 เดือนก็มาตกลงกันใหม่ว่า “สถาบันการเงินกับประชาชนจะ”ทำสัญญากันอย่างไรแต่ที่แน่นๆ คือ ราคาบ้านคงไม่ใช่  300,000  บาทแน่นนอนครับ

ดีทั้ง”   สถาบันการเงินไม่ต้องฟ้องขับไล่กันให้เขาออกไปดีๆ  ส่วนประชาชนได้อยู่บ้านที่ตัวเองได้จ่ายค่าเช่า(ผ่อนบ้าน)  จนครบ

ดีกว่าเห็นภาพ แนวคิดนี้สามารถปรับใช้ได้กับ  ทุกธุรกิจที่กำลังล้มละลาย  ชาวไร่ ชาวนา  ชาวสวนที่ประสบปัญหา หนักๆไร้ที่พึ่ง  ภาพ( เข้าเว๊บ Google พิมพ์ชื่อกรมบังคับคดี จะเห็นบ้านเป็นป่า....แต่คนที่เคยเป็นเจ้าของสิ.....นอนข้างถนน)

 

ทรัพย์ของ กรมบังคับคดีจะเหลือเฉพาะเจ้าของที่เดิมไม่ต้องการจริงๆและคนซื้อต่อไม่ต้อง “กลัว”ว่าเจ้าของที่เดิมจะโกรธอะไร

ที่สำคัญลดปริมาณงานของ “กรมบังคับคดีดัวย”

 

นี้คือหาเสียงไม่ต้องใช้เงินเลยหาก  “นักการเมืองเป็นที่พึ่งของประชาชนได้”

วันนี้  25 พฤจิกายน   เป็นวันเกิด ผม  หลายๆคน ไปเที่ยวกันอย่างสนุกๆ  หลายๆคนทำบุญ .......

 แต่ผมใช้ปัญญาช่วยคน อีกนับแสนนับล้าน  ทุกๆธุรกิจ  ช่วยเกษตรกร  ช่วยข้าราชการ  พนักงาน  ทุกๆคนที่เป็นหนี้  “สถาบันทางการเงิน”   ทุกความดีที่เสนอวันนี้   ขออุทิศให้พ่อแม่ที่ได้จากโลกนี้ไปแลัว   มีนางเจียว แซ่อึ่ง  นายวิเศษ  เอื้อศิลป์  ขอผลบุญจงเกิดกับพ่อและแม่ผมดัวยครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา