งานประดิษฐ์จากผ้า (กิ๊บเก๋ไก๋ ) | วิชาการ.คอม


งานประดิษฐ์จากผ้า (กิ๊บเก๋ไก๋ )

ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนงานประดิษฐ์จากผ้าชิ้นนี้แล้ว สามารถทำชิ้นงานได้

ผู้เขียน Wilawan112 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย   เรื่อง   งานประดิษฐ์จากผ้า  เวลาเรียน  4   ชั่วโมง  จุดประสงค์              1.ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประดิษฐ์งานผลิตภัณฑ์จากผ้า        2.สามารถประดิษฐ์งานประดิษฐ์จากผ้าเพื่อเป็นเครื่องใช้หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้านได้  ผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว  เนื้อผ้ายังมีสภาพดีสามารถนำเศษผ้านั้นมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปแบบสามารถนำมาเป็นเครื่องใช้  เครื่องตกแต่งบ้านหรือเครื่องตกแต่งร่างกาย  เศษผ้าที่นำมาใช้ทำงานประดิษฐ์  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์นี้  ยังช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา