อาณาจักรโพรทิสตา | วิชาการ.คอม


อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรโพรทิสตา

ผู้เขียน กัลยาหล้าสุวงษ์ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

อาณาจักรโพรทิสตา

อังกฤษ: Protist) มาจากคำว่าProtistonในภาษากรีก หมายความว่า"สิ่งแรกสุด" เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อยู่ในอาณาจักร สัตว์พืชเห็ดราโครมาลวีโอลาตาเอกซ์คาวาตาไรซาเรีย หรืออะมีโบซัว แต่ยังอยู่ในโดเมนยูแคริโอต (เป็นสิ่งมีชีวิตพวกที่นิวเคลียสมีผนังห่อหุ้ม) จะถือว่าอยู่ใน อาณาจักรโพรทิสตา (Kingdom Protista)

โพรทิสต์ อาจมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์แต่เซลล์จะไม่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อ เป็นพวกเซลล์เดี่ยวที่ทำหน้าที่ในเซลล์ครบอย่างสมบูรณ์ ภายในเซลล์มีขอบเขตของนิวเคลียสที่ชัดเจน บางชนิดมีอวัยวะช่วยในการเคลื่อนที่ บางชนิดมีผนังเซลล์คล้ายเซลล์พืชแต่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ ดำรงชีวิตโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ ได้แก่ ยูกลีนา และพารามีเซียม ส่วนไดอะตอม และอะมีบา เดิมถูกจัดอยู่ในอาณาจักรนี้ แต่ปัจจุบันแยกออกไปต่างหาก โดย ไดอะตอมอยู่ในอาณาจักรโครมาลวีโอลาตา ส่วนอะมีบาอยู่ในอาณาจักรอะมีโบซัว

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา