งานประดิษฐ์จากผ้า (หงส์น้อยคอยรัก) | วิชาการ.คอม


งานประดิษฐ์จากผ้า (หงส์น้อยคอยรัก)

หลายคนคิดว่างานประดิษฐ์จากผ้าเป็นงานที่ทำยาก เมื่อได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนนี้แล้ว จะช่วยให้คุณสามารถทำงานประดิษฐ์จากผ้าและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

ผู้เขียน Wilawan112 ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่     3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย                  เรื่อง   งานประดิษฐ์จากผ้า( หงส์น้อยคอยรัก)                                                                                 เวลาเรียน  4   ชั่วโมง  จุดประสงค์       1.ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการประดิษฐ์งานผลิตภัณฑ์จากผ้า       2.สามารถประดิษฐ์งานประดิษฐ์จากผ้าเพื่อเป็นเครื่องใช้หรือเครื่องประดับตกแต่งบ้านได้        3.สามารถดัดแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์และอธิบายหลักการดัดแปลงผลิตภัณฑ์นั้นได้                  ผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า หรือเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว  เนื้อผ้ายังมีสภาพที่สามารถนำเศษผ้านั้นมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปแบบสามารถนำมาเป็นเครื่องใช้  เครื่องตกแต่งบ้าน  หรือเครื่องตกแต่งร่างกาย  เศษผ้าที่นำมาใช้ทำงานประดิษฐ์  เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์นี้  ยังช่วยให้ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงาน  และสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง    

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา