ชวนชมนิทรรศการประติมากรรมเดี่ยว "ปลายฝน ต้นหนาว" โดย รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ | วิชาการ.คอม


ชวนชมนิทรรศการประติมากรรมเดี่ยว "ปลายฝน ต้นหนาว" โดย รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์

สารบัญ

ชวนชมนิทรรศการประติมากรรมเดี่ยว "ปลายฝน ต้นหนาว" โดย รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์

 

   

          หอศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนผู้ที่สนใจในงานประติมากรรม เข้าร่วมชมนิทรรศการประติมากรรมเดี่ยวภายใต้ชื่อ “ปลายฝน ต้นหนาว” โดย รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ รศ. สุวิช มีแนวคิดการสร้างสรรค์งานที่ว่า...ความเป็นไปในธรรมชาติ และประสบการณ์ของชีวิต ได้กลั่นกรองความคิดและอารมณ์ความรู้สึก ในการสร้างสรรค์งาน โดยไม่ได้ยึดรูปแบบหรือลัทธิการสร้างสรรค์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดใจกว้าง และมีอิสระในการสร้างสรรค์ ที่มีคุณค่าต่ออารมณ์ความรู้สึก และการแสดงออกได้อย่างเต็มที่

รศ.สุวิช สถิตวิทยานันท์ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชิ้นเอกที่มีชื่อว่า “แม่กับลูก” ตลอดระยะเวลารวม 34 ปี จนสามารถคว้ารางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 29 ในผลงานชิ้นเอก ที่สะท้อนความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ ทำให้อาจารย์ได้รับฉายา “สุวิช แม่กับลูก” ระยะเวลากว่า 40 ปีที่อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานทางประติมากรรมอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลานี้เอง อาจารย์ได้มองย้อนกลับหาธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ซึ่งอาจารย์ได้บอกว่า จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใน “อดีตและความทรงจำ”

สำหรับนิทรรศการ “ปลายฝน ต้นหนาว” จะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เวลา 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินอาวุโส เป็นประธานในพิธี และจะเปิดให้ชมจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-332-035 หรือ คุณวิทยา 089-841-5486

 

 

ข้อมูลข่าว : สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัพเดทโดย : ศศิวิมล

From: http://variety.mcot.net/V3926

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา