ร่างความคิด กังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช้ไฟฟ้า | วิชาการ.คอม


ร่างความคิด กังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช้ไฟฟ้า

สารบัญ

ร่าง กังหันน้ำบำบัดน้ำเสียไม่ใช้ไฟฟ้า

เวลาผมเบื่อๆเซ็งๆ จะเอาเหรียญและธนบัตรมาดูเล่นๆ ก็เลยเกิด ไอเดียที่ว่าหาก "กังหันน้ำชัยพัฒนา" สามารถบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แต่อาศัยหลักการที่ว่า "น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ" ดังภาพหากนำมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาได้จะดีไม่น้อย  และควรทำจุดชะลอน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมีการไหลเร็วเกินไปเสียดายที่ไม่รองรับภาพขนาดใหญ่ๆครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามีใครคิดแบบผมหรือเปล่านะ  ผมคิดว่าคงต้องเริ่มจาก วัสดุที่ไม่ใช้เงิน  ก็ดิน(ไม่ต้องใช้ปูนก่อเป็นฐานก่อน) จากนั้นปล่อบน้ำให้ไหลดังภาพเพราะอย่างไรครั้งแรกต้องล้มเหลวหรือประสิทธภาพไม่ดีจึงค่อยๆพัฒนาไป  เมื่อทดลองจนมีประสิทธภาพสูงๆแลัวจึงค่อยเปลื่ยนมาใช้วัสดุจริงๆ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา