ทุกสิ่งเล็กจัง... | วิชาการ.คอม


ทุกสิ่งเล็กจัง...

สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ทุกสิ่งเล็กจัง .... โดยครูป้อม คนล่าฝัน
หน้าที่ 2 สมองของมนุษย์ .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 3 ใครสักคน... โดยครูป้อม
หน้าที่ 4 ลองย้อนกลับมามองดูตัวเอง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 5 ดาวเคราะห์ 2 ดวง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 6 ตามเวลา...
หน้าที่ 7 สายรุ่งในสมอง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 8 แสนปวดร้าว...
หน้าที่ 9 ความเป็นแม่ ...
หน้าที่ 10 พระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่...
หน้าที่ 11 ใช้สมองในการคิดแก้ปัญหา .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 12 จงรักในชีวิตและสิ่งที่คุณมี... โดยครูป้อม
หน้าที่ 13 มุมมองชีวิต...
หน้าที่ 14 โลกอาจจะก้าวสู่ความพินาศ(1) .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 15 โลกอาจจะก้าวสู่ความพินาศ(2) .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 16 มุมมองชีวิต...
หน้าที่ 17 ความ รักที่ผมคิดไว้...
หน้าที่ 18 คูณจะพบความสุขหรือความทุกข์??...โดยครูป้อม
หน้าที่ 19 คำ คม..วิเชียร ไชยบัง ... โดยครูป้อม
หน้าที่ 20 หยุดทำร้ายประเทศไทย – หยุดใช้ความรุนแรง...
หน้าที่ 21 ยัง เหงา...
หน้าที่ 22 ศ.สตี เฟน ฮอว์คิง...โดยครูป้อม
หน้าที่ 23 คำคม..อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ... โดยครูป้อม
หน้าที่ 24 คำคม..ศ. นพ. ประเวศ วะสี ... โดยครูป้อม

สิ่งประดิษฐ์จากเรขาคณิต

สิ่งประดิษฐ์จากเรขาคณิต เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมิติสัมพันธ์ที่ดีในตัวเด็กนักเรียนผลงานจาก ด.ญ.มณทิรา ม่วงรัตน์ (พี่โฟกัส)นักเรียนชั้นป.3 สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นหุ่นยนต์คุณหนู ชื่อแอนนี่ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานชิ้นนี้มากค่ะที่มา..http://khrufonlpmp.blogspot.com/2010/11/blog-post_15.html

 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา