ทุกสิ่งเล็กจัง... | วิชาการ.คอม


ทุกสิ่งเล็กจัง...

เป็นการเล่าเรื่องของ "สิ่งที่เล็กที่สุด" ว่าในทุกวันนี้ที่ใครคิดว่าตัวเองใหญ่ๆ แล้วมองดูคนอื่นไร้คุณค่า อยากให้อ่านบทความดีๆ ที่ครูป้อมเขียนเพื่อสะท้อนคนในสังคนนี้...

ผู้เขียน ครูป้อม คนล่าฝัน ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ทุกสิ่งเล็กจัง .... โดยครูป้อม คนล่าฝัน
หน้าที่ 2 สมองของมนุษย์ .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 3 ใครสักคน... โดยครูป้อม
หน้าที่ 4 ลองย้อนกลับมามองดูตัวเอง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 5 ดาวเคราะห์ 2 ดวง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 6 ตามเวลา...
หน้าที่ 7 สายรุ่งในสมอง .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 8 แสนปวดร้าว...
หน้าที่ 9 ความเป็นแม่ ...
หน้าที่ 10 พระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่...
หน้าที่ 11 ใช้สมองในการคิดแก้ปัญหา .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 12 จงรักในชีวิตและสิ่งที่คุณมี... โดยครูป้อม
หน้าที่ 13 มุมมองชีวิต...
หน้าที่ 14 โลกอาจจะก้าวสู่ความพินาศ(1) .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 15 โลกอาจจะก้าวสู่ความพินาศ(2) .... โดยครูป้อม
หน้าที่ 16 มุมมองชีวิต...
หน้าที่ 17 ความ รักที่ผมคิดไว้...
หน้าที่ 18 คูณจะพบความสุขหรือความทุกข์??...โดยครูป้อม
หน้าที่ 19 คำ คม..วิเชียร ไชยบัง ... โดยครูป้อม
หน้าที่ 20 หยุดทำร้ายประเทศไทย – หยุดใช้ความรุนแรง...
หน้าที่ 21 ยัง เหงา...
หน้าที่ 22 ศ.สตี เฟน ฮอว์คิง...โดยครูป้อม
หน้าที่ 23 คำคม..อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ... โดยครูป้อม
หน้าที่ 24 คำคม..ศ. นพ. ประเวศ วะสี ... โดยครูป้อม

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา