วิเคราะห์มิลินทปัญหาเกี่ยวกับปัญหาความไกลแห่งพรหมโลก | วิชาการ.คอม


วิเคราะห์มิลินทปัญหาเกี่ยวกับปัญหาความไกลแห่งพรหมโลก

คัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อกันว่าแต่งโดยพระปิฎกจุฬาภัย (ซึ่งบางตำราก็กล่าวว่าพระพุทธโฆษาจารย์พระเถระชาวมคธเป็นผู้แต่ง) ในขณะที่พระพุทธศาสนามีอายุล่วงมาได้ ๕๐๐ ปีอันอยู่ภายหลังจากยุคของพระเจ้าอโศกมหาราช จุดมุ่งหมา

ผู้เขียน ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา