การปฐมพยาบาล | วิชาการ.คอม


การปฐมพยาบาล

สารบัญ

การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาล (First Aid)    หมาย ถึง    การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ที่ ได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วน ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตราย หรือลดอันตรายให้น้อยลงก่อนที่แพทย์จะรักษาในขั้นต่อไป

หลักการปฏิบัติในการปฐมพยาบาล     การ ปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องทำด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขั้นแรกต้องระงับความตื่นเต้น ตกใจ และตั้งสติให้ดีแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

พยายามอย่าให้คนมุง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอ และมีความสะดวกในการปฐมพยาบาลด้วย จัดให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งๆ ในท่าสบาย เพื่อคลายความเจ็บปวดให้น้อยลง ถ้าจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะต้องใช้วิธีเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง และกระทำด้วยความระมัดระวังที่สุด ให้ตรวจการหายใจ ถ้าพบว่าผู้ป่วยหายใจไม่สะดวก หรือหัวใจหยุดเต้น ให้ ผู้ปฐมพยาบาลผายปอดหรือนวดหัวใจทันที ถ้าผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ให้คลายเครื่องแต่งกายที่รัดตึงให้หลวมขึ้น ให้สำรวจดูว่ามีบาดแผล กระดูกหัก และมีเลือดออกหรือไม ให้ผู้ทำการปฐมพยาบาลคอยสำรวจอัตราการเต้นของชีพจร และการหายใจไว้เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบต่อไป รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมพยาบาล      การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

ช่วยป้องกันมิให้อุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยนั้นร้ายแรง หรือสายเกินแก้ ช่วย ให้แพทย์ได้ทราบสาเหตุที่ถูกต้อง เพราะผู้ให้การปฐมพยาบาลเป็นผู้ที่ รู้เหตุการณ์ดี ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาพยาบาลได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยให้ทุกคนได้ตะหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุ จะได้ช่วยกันระมัดระวังและ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ในยามภาวะคับขันหรือยามสงคราม ทุกคนจะสามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย      การปฐมพยาบาลผู้ป่วยนั้น ผู้ให้การปฐมพยาบาลจะต้องรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ ปฐมพยาบาลให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นแล้วอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายมากขึ้น ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา แผลถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก เท้าแพลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

op.us/">Golf Sunglasses Chrome Hearts Sunglasses Anarchy Sunglasses Best Sunglasses Round Sunglasses Knock Off Sunglasses Dita Sunglasses Elvis Sunglasses Oakly Sunglasses Vanquish Sunglasses Dolce Sunglasses Killer Loop Sunglasses Flip Up Sunglasses Armani Exchange Sunglasses Fashion Sunglasses Replica Designer Sunglasses Ray Ban Rb 2132 New Wayfarer Sunglasses Buy Sunglasses Rx Sunglasses Gatorz Sunglasses Mens Designer Sunglasses Black Fly Sunglasses Costa Sunglasses Fake Sunglasses Polaroid Sunglasses Sports Sunglasses Risky Business Sunglasses Dolce And Gabanna Sunglasses Fake Designer Sunglasses Military Sunglasses Ocean Waves Sunglasses Black Flys Sunglasses Blue Sunglasses Quicksilver Sunglasses Huge Sunglasses Frames Sunglasses Knockoff Sunglasses Maui Sunglasses Best Polarized Sunglasses Costa Del Mars Sunglasses Maui Jims Sunglasses Arnett Sunglasses Oakley Half Jacket Sunglasses Spy Optic Sunglasses Surf Sunglasses Glacier Sunglasses Mens Prada Sunglasses Oakley Minute Sunglasses Okley Sunglasses Designer Replica Sunglasses Dolce And Gabana Sunglasses Wholesale Designer Sunglasses Women Sunglasses Shield Sunglasses Bolle Mens Sunglasses Brand Sunglasses Mirrored Aviator Sunglasses Clearance Sunglasses Imitation Sunglasses Ray Bans Sunglasses Tennis Sunglasses James Bond Sunglasses Smiths Sunglasses Designer Inspired Sunglasses Name Brand Sunglasses Driving Sunglasses Girls Sunglasses Knock Off Designer Sunglasses Biker Sunglasses Large Sunglasses Popular Sunglasses Ski Sunglasses Wholesale Replica Sunglasses Hot Sunglasses Raybans Sunglasses New Chanel Sunglasses Dso Sunglasses Polarized Fishing Sunglasses Brand Name Sunglasses Oakley Thump Sunglasses Ocean Wave Sunglasses Prada Mens Sunglasses Marc Jacobs Aviator Sunglasses Mens Versace Sunglasses Oakely Sunglasses Rayban Wayfarer Sunglasses White Aviator Sunglasses Dior Glossy Sunglasses Jlo Sunglasses Polarized Aviator Sunglasses Round Lens Sunglasses Fake Dior Sunglasses Rayban Aviator Sunglasses Replica Dior Sunglasses Choppers Sunglasses Discount Prada Sunglasses

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา