การปฐมพยาบาล | วิชาการ.คอม


การปฐมพยาบาล

สารบัญ

วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก

แผลถูกไฟไหม้   หมาย ถึง   แผลที่ผิวหนังหรือเนื้อถูกทำลายเนื่องจากถูกความร้อน ซึ่งอาจเกิดจากไฟหรือกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ รวมถึงการถูกสารเคมีวัตถุจำพวกกรดและด่างด้วย    แผลถูกน้ำร้อนลวก หมายถึง แผลที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อต่างๆ ถูกทำลายเนื่องจากถูกความร้อนจากสิ่งต่างๆ เช่น น้ำเดือด ไอน้ำ หรือน้ำมันร้อนๆ เป็นต้น อาการของผู้ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ผู้ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก จะมีอาการและอันตรายมากหรือน้อยก็แล้วแต่ผิวหนังที่ถูกไหม้หรือลวก หากมีบาดแผลกว้างจะทำให้ติดเชื้อและมีโรคแทรกซ้อนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้ระยะของอาการและอันตรายก่อนที่จะปฐมพยาบาล ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะช็อคขั้นต้น      ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการช็อคทันที เมื่อถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ผู้ป่วยจะมีอาการหมดสติ ชีพจรเต้นเบาแต่เร็วมาก กระสับกระส่าย เหงื่อออกมาก และอาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีและรวดเร็ว ระยะช็อคขั้นที่สอง      จะเกิดขึ้นภายหลังจากถูกไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวกแล้วประมาณ 2 -24 ชั่วโมงอาการคล้ายอาการช็อคขั้นต้น แต่รุนแรงกว่า การช็อคขั้นนี้มีสาเหตุมาจากการเสียน้ำในร่างกายมาก เพราะถูกไฟเผาและเหงื่อออก ระยะเกิดพิษ      ระยะเกิดพิษจะเป็นระยะที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดหนองที่บาดแผล อาการขั้นนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกมาแล้วประมาณ 48 - 72 ชั่วโมง อาการระยะนี้จะมีอาการอักเสบ มีหนอง มีไข้สูง ชีพจรเต้นเร็ว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ และอาจถึงแก่ความตายได้ ระยะเกิดแผลเป็น      เมื่อบาดแผลหายมักจะเกิดแผลเป็นขึ้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่บาดแผล ที่ถูกไหม้หรือลวก หรือการรักษาถูกต้องเพียงใด

การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก ปฏิบัติได้ดังนี้

ถ้ามีอาการช็อค ควรรักษาอาการช็อคเสียก่อน โดยปฏิบัติดังนี้ ยกปลายเท้าให้สูงกว่าระดับศีรษะ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยใช้กระเป๋าน้ำร้อนประคบบริเวณบาดแผล ถ้ามีอาการปวดมากควรใช้ยาระงับปวด ถ้าหากผู้ป่วยหยุดหายใจ ให้ทำการผายปอด แต่งบาดแผล โดยปฏิบัติดังนี้ ตัดเสื้อที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกออ ตัดผิวหนังส่วนที่พองออก เพราะอาจลุกลามให้เกิดหนองได้ และอาจทำให้ทายาได้ไม่ถึงบาดแผล ล้างบาดแผลด้วยน้ำอุ่น น้ำด่างทับทิม หรือน้ำเกลือ ใช้ยาทาบาดแผล เช่น น้ำมันพืช ขี้ผึ้งซัลฟา หรือขี้ผึ้งยูคาลิปตัส เป็นต้น ถ้ามีอาการมากต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที

ef="http://polarized-glass.sunglasses-discount-shop.us/">Polarized Glass Sunglasses Riding Sunglasses Serengeti Drivers Sunglasses Spies Sunglasses Cheap Electric Sunglasses Costa Del Mar Hammerhead Sunglasses Costa Del Ray Sunglasses D&g Mens Sunglasses Dior Glossy 1 Sunglasses Jim Sunglasses Sale Sunglasses Style Sunglasses Sun Sunglasses Buy Aviator Sunglasses Cheap Wholesale Sunglasses Costa Del Mar Harpoon Sunglasses New Dior Sunglasses New Prada Sunglasses Oakley Half Jacket Polarized Sunglasses Snow Sunglasses White Ray Ban Sunglasses Designer Style Sunglasses Ray Ban Predator 2 Sunglasses Cheap Wayfarer Sunglasses Womens Versace Sunglasses Baby Dior Sunglasses Best Designer Sunglasses Big Aviator Sunglasses Black Wayfarer Sunglasses Calvin Klein Men'S Sunglasses Celebrities In Sunglasses Cheap D&g Sunglasses Contact Lens Sunglasses Custom Oakley Sunglasses Designer Brand Sunglasses Dior Women'S Sunglasses Discount Fendi Sunglasses Ejs Sunglasses Electric Visual Sunglasses Fake D&g Sunglasses Gold Versace Sunglasses I Love Dior Sunglasses Mens Rimless Sunglasses Mens Sports Sunglasses Motorcycles Sunglasses Oakley 5 Sunglasses Over The Top Sunglasses Ray Ban Caravan Sunglasses Ray Ban Classic Wayfarer Sunglasses Ray Ban Ladies Sunglasses Sale Designer Sunglasses Smith Prescription Sunglasses Spy Cooper Polarized Sunglasses Spy Stratos Sunglasses Top Designer Sunglasses Try On Sunglasses Versace Rimless Sunglasses Vintage Persol Sunglasses Vintage Round Sunglasses Water Sport Sunglasses White Ray Ban Wayfarer Sunglasses Womens Dior Sunglasses Ocean Sunglasses Oakley And Sunglasses Mau Jim Sunglasses Old Oakley Sunglasses Prescription Fishing Sunglasses Style Eyes Sunglasses Channel Replica Sunglasses Coasta Sunglasses Discount Arnette Sunglasses Electric Ecdc Sunglasses Frame Sunglasses Ice Sunglasses Kaenon Polarized Sunglasses Mako Sunglasses Maui Joe Sunglasses Oakley Eye Jacket Sunglasses Oakley Wiretap Sunglasses Ray Ban Balorama Sunglasses Ray Ban Flight Sunglasses Arnette Slide Sunglasses Blue Aviator Sunglasses Costa Del Mar Wave Killer Sunglasses Dragon Optical Sunglasses La Wholesale Sunglasses Oakley Women Sunglasses Serengeti Driver Sunglasses Smith Director Sunglasses Vintage Vuarnet Sunglasses Armani Men Sunglasses Arnette Raven Sunglasses Arnette Stance Sunglasses

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา