125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ | วิชาการ.คอม


125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ

ผู้เขียน อรรคชัย.ส ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ หากคุณรู้จักตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่าเจ้าตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม กับแนวสันหลังคาเป็น 45 องศา เสมอ ในรูปแปลน ไม่ว่าคุณจะกำหนด ความลาดเอียงของหลังคา เป็นกี่องศาก็ตาม เพราะหากองศาไม่ได้ 45 ตามแปลน คุณจะก่อสร้างไม่ได้ เพราะแนวตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางจะฉีกถ่างห่างออกจากกันจนคุณวางครอบมุมไม่ได้ ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน http://www.elib-online.com/ [ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา