วิชาการดอทคอม ptt logo

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ
ผู้เขียน: อรรคชัย.ส ชมแล้ว: 2,354 ครั้ง
post ครั้งแรก: Tue 23 February 2010, 8:03 am ปรับปรุงล่าสุด: Tue 23 February 2010, 8:03 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - 125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ

125. อย่าลืมตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม 45 องศาในแปลนเสมอ หากคุณรู้จักตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางแล้ว คุณทราบหรือไม่ว่าเจ้าตะเฆ่สัน ตะเฆ่ราง จะต้องทำมุม กับแนวสันหลังคาเป็น 45 องศา เสมอ ในรูปแปลน ไม่ว่าคุณจะกำหนด ความลาดเอียงของหลังคา เป็นกี่องศาก็ตาม เพราะหากองศาไม่ได้ 45 ตามแปลน คุณจะก่อสร้างไม่ได้ เพราะแนวตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางจะฉีกถ่างห่างออกจากกันจนคุณวางครอบมุมไม่ได้ ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน http://www.elib-online.com/ [ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด