เด็กวัยสองเดือนถึงสามเดือน: สภาพผิดปกติ: ตัวร้อน | วิชาการ.คอม


เด็กวัยสองเดือนถึงสามเดือน: สภาพผิดปกติ: ตัวร้อน

เด็กวัยสองเดือนถึงสามเดือน: สภาพผิดปกติ: ตัวร้อน

ผู้เขียน toonntyt ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เด็กวัยสองเดือนถึงสามเดือน: สภาพผิดปกติ: ตัวร้อน

เด็กอายุ 2-3 เดือน มักไม่เป็นไข้ตัวร้อน ถ้าคุณแม่อุ้มลูกขึ้นรถเที่ยว ในช่วงอากาศร้อนประมาณ 1-2 ชั่วโมงติดต่อกัน เด็กอาจมีอาการตัวร้อนเพราะไอร้อนจากตัวแม่ได้ ถ้าเด็กนอนในที่ร่มรื่น และให้ดูดน้ำผลไม้เย็น ๆ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไข้ก็จะลด บางครั้งเวลาอากาศหนาว ถ้าเราห่มผ้าให้เด็กมากเกินไป เด็กอาจตัวร้อนอยู่พักหนึ่งได้ อาการเป็นไข้ตัวร้อนของเด็ก ซึ่งเกิดจากโรคติดต่อ (เช่น หัด เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) จะไม่ติดเด็กในวัยนี้ ถ้าทั้งบ้านเป็นหวัดแล้วเด็กเกิดติดหวัดด้วย อาจมีอาการตัวร้อนเนื่องจากหวัด แต่เด็กอายุ 3 เดือนตัวจะไม่ร้อนจัด ในบางราย (แต่มีน้อยราย) เด็กจะตัวร้อนเพราะต่อมน้ำเหลือง ใต้คางเกิดอักเสบ ถ้าคลำดูใต้คาง จะเห็นบวมเป็นก้อนแข็ง เมื่อรู้ว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ต้องพาไปหาหมอ หมอจะให้ยาปฏิชีวนะมารักษา ถ้ารักษาเร็วอาจไม่ต้องผ่าตัด ถ้าเด็กตัวร้อนแล้วร้องอย่างรุนแรง มักเป็นโรคหูอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นตอนกลางดึกพาไปหาหมอ หมอง่าวง ๆ อาจไม่ได้ตรวจหูโดยละเอียด แล้วบอกว่าคงเป็นหวัดแล้วฉีดเพนิซิลลินให้ ซึ่งบังเอิญให้ผลในการรักษาหูอักเสบไปในตัวด้วย ถ้าคุณแม่ไม่ได้รีบร้อนพาไปหาหมอกลางดึก แต่เช็ดตัวให้ตลอดคืน วันรุ่งขึ้นจะเห็นน้ำใส ๆ ไหลออกมาจากหูข้างที่เจ็บ จึงรู้ได้ทันทีว่าเมื่อคืนตัวรอนเพราะหูอักเสบ จากนั้นค่อยพาไปหาหมอก็ทันการ หมอรักษาให้ 3-4 วัน เยื่อหูที่ขาดจะกลับติดกันเหมือนเดิม ถ้าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและไม่ค่อยแข็งแรง หรือเด็กที่เป็นโรคกระดูกอ่อนมีอาการตัวร้อน อาจเป็นโรคปอดบวม หรือปอดบวมอย่างเฉียบพลันได้ ในกรณีเช่นนี้ เด็กจะหายใจฟืดฟาด ดูเหมือนหายใจลำบาก ถ้าเด็กมีอาการเช่นนี้ ต้องรีบพาไปหาหมอทันที แหล่งที่มา :

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา