แนวข้อสอบทั่วไป การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษาไทย | วิชาการ.คอม


แนวข้อสอบทั่วไป การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษาไทย

แนวข้อสอบทั่วไป การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษาไทย

ผู้เขียน sukanyadj ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

แนวข้อสอบทั่วไป การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษาไทย

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ ข้อสอบภาค ก วิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษา ลักษณะข้อสอบประกอบด้วยเงื่นไขภาษาหรือข้อมูลที่กำหนดให้ และข้อสรุปเป็นคู่ๆ จากเงื่อนไขนั้น เงื่อนไขภาษาหรือข้อมูลที่กำหนดให้จัดเป็นข้อความยาวๆ ที่โจทย์กำหนดให้มาตีความหมายโดยอาศัยหลักเหตุผล เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ โดยอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงในโลกแต่อย่างใด ตัวย่างข้อสอบ 1. มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงค์โปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวเมืองไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ซ้ำกัน 2. สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไปคือ วัดเบญจมบิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วักโพธิ์ และวัดสุทัศน์ 3.มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำวัดไทร ไปถามจากนักศึกษา จึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน 4.มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่งไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทางไปใหน 5.ชาวคูเวต ต้องการไปชมหินอ่อนเบญจมบพิตร "สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์แนวข้อสอบทั่วไป การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขภาษาไทย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา