วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย สำนวน คำพังเพย สุภาษิต

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
ผู้เขียน: sukanyadj ชมแล้ว: 1,011 ครั้ง
post ครั้งแรก: Thu 25 March 2010, 2:59 pm ปรับปรุงล่าสุด: Thu 25 March 2010, 2:59 pm
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย สำนวน คำพังเพย สุภาษิต

เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ โดยมีเนื้อหารายเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้คือ 1. ข้อใดมีความหาย ตรงกับคำว่า "กินปูนร้อนท้อง" ก. คนทำผิดมักกระวนกระวายใจ ข. คนทำผิดมักจะชอบแก้ตัว ค. คนทำผิดมักจะแสดงอาการพิรุธออกมา ง. คนทำผิดมักจะเผลอบอกโดยไม่รู้ตัว 2. เขาเป็นคนมีอำนาจ สามารถชี้ต้นตาย ปลายเป็น ตรงกับข้อใด ก. ใช้ให้ตายให้เป็นได้ ข. ทำอะไรก็ได้ ค. มีอำนาจคับฟ้า ง. ว่าอย่างไรเป็นอย่างนั้น 3. การทำอะไรไปล่วงหน้า ทั้งๆที่ไม่ทราบถึงผลลัพธ์ กล่าวเป็นสำนวนอุปมา อย่างไร ก. น้ำลอดใต้ทราย ข. หวังน้ำบ่อหน้า ค. หว่านพืชหวังผล ง. ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก 4. "ปัดสวะให้พ้นตัว" มีความหมายตรงกับข้อใด ก. การเตือนให้รู้จักรักษาความสะอาดทั้งในบ้านและนอกบ้าน ข. การมีนิสัยมักง่าย ปัดภาระให้พ้นตัว ค. การไม่รับผิดชอบในงานที่ตนได้รับมอบหมาย ง. การรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนเพราะการนั้น ฯลฯ "สามารถคลิกดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ได้ตามลิงค์แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด