วิชาการดอทคอม ptt logo

คติธรรมประจำใจ

คติธรรมประจำใจผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งหล้า บุญย่อมพาใจเพลินเจริญศรีย่อมเพลิดเพลินคราตายวายชีวี ทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพาเพลินย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรค์กุศล
ผู้เขียน: Ormran ชมแล้ว: 827 ครั้ง
post ครั้งแรก: Sun 28 March 2010, 4:29 am ปรับปรุงล่าสุด: Sun 28 March 2010, 4:29 am
อยู่ในส่วน: ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ห้องใด

หน้าที่ 1 - คติธรรมประจำใจ

 
คติธรรมประจำใจ

ผู้สร้างความดีไว้ในแหล่งหล้า บุญย่อมพาใจเพลินเจริญศรี
ย่อมเพลิดเพลินคราตายวายชีวี ทั้งโลกนี้โลกหน้าบุญพาเพลิน
ย่อมเพลิดเพลินว่าฉันสรรค์กุศล จึงได้ดลแดนสวรรค์น่าสรรเสริญ
ผลของบุญกูลเกื้อดีเหลือเกิน ให้จำเริญเพลินจิตนิรันดร์ ฯ

จากพระพรหมจริยาจารย์
-----
คติธรรมประจำใจ

อย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อย จะไม่ต้อยตามต้องสนองผล
แม้ตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชล ย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลง
อันนักปราชญ์สิ่งสมบ่มบุญบ่อย ทีละน้อยทำไปไม่ใหลหลง
ย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคง บุญย่อมส่งสู่สถานวิมานทอง

ที่มา หนังสือสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็นของพระภิกษุสามเณร
 และอุบาสกอุบาสิกา
วัดเจ้าพระยายมราช(วัดพะยอม)

จาก  ธรรมะดิลิเวอร์ลี่
 
 


From: http://variety.teenee.com/foodforbrain/5679.html
*หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา


จำไว้ตลอด