ผลไม้ในวรรณคดี | วิชาการ.คอม


ผลไม้ในวรรณคดี

ผลไม้ในวรรณคดี(พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2) ผลจากเจ้าลอยแก้วบอกความแล้วจากจำเป็นจากช้ำน้ำตากระเด็นเป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง ลางสาดแสวงเนื้อหอมผลงอมงอมรสหวานสนิทกลืนพลางทางเพ่งพิศคิดยามสารทยาตรามา

ผู้เขียน Irsina ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ผลไม้ในวรรณคดี

ผลไม้ในวรรณคดี(พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2)

01.jpg (10189 bytes)

         ผลจากเจ้าลอยแก้วบอกความแล้วจากจำเป็นจากช้ำน้ำตากระเด็นเป็นทุกข์ท่าหน้านวลแตง

02.jpg (10468 bytes)

         ลางสาดแสวงเนื้อหอมผลงอมงอมรสหวานสนิทกลืนพลางทางเพ่งพิศคิดยามสารทยาตรามา

03.jpg (10909 bytes)

           น้อยหน่านำเมล็ดออกปล้อนเปลือกปอกเป็นอัศจรรย์มือใครไหนจักทันเทียบเทียมที่ฝีมือนาง

04.jpg (9472 bytes)

           พลับจีนจักด้วยมีดทำประณีตน้ำตาลกวนคิดโอษฐ์อ่อนยิ้มยวนยลยิ่งพลับยับยับพรรณ

05.jpg (9888 bytes)

           ผลเกดพิเศษสดโอชารสล้ำเลิศปางคำนึงถึงเอวบางสางเกศเส้นขนเม่นสอย

06.jpg (9313 bytes)

            ผลชิดแช่อิ่มอบหอมตลบล้ำเหลือหวานรสไหนไม่เปรียบปานหวานเหลืองแล้วแก้วกลอยใจ

07.jpg (10077 bytes)

            ทุเรียนเจียนตองปุเนื้อดีดูเหลืองเรืองพรายเหมือนสีฉวีกายสายสวาทพี่ที่คู่คิด

08.jpg (11074 bytes)

             ทับทิมพริ้มตาตรูใส่จานดูดุจเม็ดพลอยสุกแสงแดงจักย้อยอย่างแหวนก้อยแก้วตาชาย

09.jpg (10957 bytes)

            ผลเงาะไม่งามแงะมล่อนเมล็ดและเหลืองปัญญาหวนเห็นเช่นรจนาจ๋าเจ้าเงาะเพราะเห็นงาม

10.jpg (11336 bytes)

            สละสำแลงผลคิดลำต้นแน่นหนาหนามท่าทิ่มปิ้มปืนกามนามสละมละเมตตาฯ

11.jpg (9438 bytes)

            ตาลเฉาะเหมาะใจจริงรสเย็ยยิ่งยิ่งเย็นใจคิดความยามพิสมัยหมายเหมือนจริงยิ่งอยากเห็น

12.jpg (9568 bytes)

            หวนหว่งม่วงหมอนทองอีกอกร่องรสโอชาคิดความยามนิทราอุราแนบแอบอกอร ขอบคุณที่มา : บ้านจอมยุทธดอทคอม    

From: http://variety.teenee.com/foodforbrain/4891.html

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา