Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 14] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L.Stufflebeam มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process ... [เข้าชม 6] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ ... [เข้าชม 6] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Daneil L. Stufflebeam โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริ [เข้าชม 5] [โดย ่jeera]

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam) เป็นกรอบในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเส [เข้าชม 6] [โดย ่jeera]

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตโลหะทองคำจากแร่ในประเทศ

รายงานการศึกษา "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมผลิตทองคำ" กรมทรัพยากรธรณี (มกราคม 2534) 97 หน้า จัดทำโดย ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร์ เดชนา ชุตินารา นาวิน หาญจวณิช มณชัย ศิริมา และ สาธิต เทอดเกียรติกุล อยู่ระ ... [เข้าชม 344] [โดย สาธิต เทอดเกียรติกุล ]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 26] [โดย ครูดี]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 10] [โดย taunchai]

การบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีความสุข

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคนิค HAPPINESS เพื่อพัฒนา พฤติกรรมด้านความสนใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร" ผู้วิจัย นางเตือนใจ ... [เข้าชม 9] [โดย taunchai]

ฟิสิกส์กับคหกรรม

ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับสาขาคหกรรมอย่างไรบ้างคะ [เข้าชม 10] [โดย ปิ๊งป๊อง]

ฟิสิกส์กับคหกรรม

ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับสาขาคหกรรมอย่างไรบ้างคะ [เข้าชม 9] [โดย ปิ๊งป๊อง]

ฟิสิกส์กับคหกรรม

ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับสาขาคหกรรมอย่างไรบ้างคะ [เข้าชม 8] [โดย Piyaporn Konkaew]

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps [เข้าชม 22] [โดย googleappthailand]

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps

G Suite แบรนด์ใหม่ของ Google Apps [เข้าชม 10] [โดย googleappthailand]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 1,631] [โดย happy]

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย

เรื่องจริง เกี่ยวกับ พลังงานไทย [เข้าชม 499] [โดย happy]

การสกัดทองคำจากแหล่งแร่ซำเจียง

บทความจากวารสารข่าวสารการธรณี ปีที่ 34 ฉบับที่ 1(มกราคม 2532) หน้า 12 - 23 [เข้าชม 123] [โดย สาธิต เทอดเกียรติกุล]

สอนสร้างแอพด้วย App Inventor 2 สำหรับผู้เริ่มต้น

วิดีโอนี้ เป็นหลักสูตร เรียนฟรี สำหรับ ผู้เริ่มต้น (Biginner) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ การพัฒนา Android Application ด้วยเครื่องมือง่ายๆ แต่มีความสามารถสูง อย่าง App Inventor มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ Facebook ... [เข้าชม 290] [โดย ณรงค์พร]

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร

แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ... [เข้าชม 309] [โดย Earthquake]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 พบกับ กิจกรรมสอนทำอาหารคลีนฟู๊ดแบบไทยๆ และกิจกรรมโยคะ ... [เข้าชม 63] [โดย ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 พบกับ กิจกรรมสอนทำอาหารคลีนฟู๊ดแบบไทยๆ และกิจกรรมโยคะ ... [เข้าชม 47] [โดย ศศิธร เดชารัตน์]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 พบกับ กิจกรรมสอนทำอาหารคลีนฟู๊ดแบบไทยๆ และกิจกรรมโยคะ ... [เข้าชม 19] [โดย ศศิธร เดชารัตน์]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 พบกับ กิจกรรมสอนทำอาหารคลีนฟู๊ดแบบไทยๆ และกิจกรรมโยคะ ... [เข้าชม 23] [โดย ศศิธร เดชารัตน์]

FREE NCDs DAY “ ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง ” workshop ฟรี ของคนรักสุขภาพ

ปรับเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรคเรื้อรัง FREE NCDs DAY วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ซ.สุขุมวิท 21 ... [เข้าชม 22] [โดย ศศิธร เดชารัตน์]