ค้นหา
Blog ที่ปรับปรุงล่าสุด
จำนวน 115 blog, หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
หลักสูตร “อัจฉริยะภาพ” ด้านวิชา “สังคมศึกษา” กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย โดย noomtutortalk
นายชลเทพ ปั้นบุญชู บทนำ ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักสังคมวิทยาประยุกต์กับงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนวิชา Applied Anthropology ซึ่งหนึ่งในสาขานี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ มานุษยวิทยาการศึกษา แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้จะมิได้โดดเด่น [5,948]
1).เพลงคณิตศาสตร์(ทรงกลม) โดยครูป้อม โดย ครูป้อม คนล่าฝัน
"ครูป้อม" จึงได้คิดประยุกต์เพลงคณิตศาสตร์มาช่วยเสริมในบางเรื่องที่นักเรียนควรที่จะได้เรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายและเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกด้วยครับ .. [15,060]
หลักสูตร “อัจฉริยะภาพ” ด้านวิชา “สังคมศึกษา” กับความเป็นไปได้ในสังคมไทย โดย noomtutortalk
ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักสังคมวิทยาประยุกต์กับงานด้านการศึกษา โดยเฉพาะได้มีโอกาสเรียนวิชา Applied Anthropology ซึ่งหนึ่งในสาขานี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือ มานุษยวิทยาการศึกษา แม้ว่าอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้จะมิได้โดดเด่นในการทำวิจัยด้านการศึกษาโดยตรงแต่ก็จุดประด [1,594]
วิพากษ์ การสอบ O-NET ในมุมมองปรัชญาการศึกษาและสังคมวิทยา โดย ส่องสร้างสังคมไทย
นายชลเทพ ปั้นบุญชู เกริ่นนำ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พศ. ๒๕๕๓ สำนักทดสอบมาตราฐานทางวิชาการแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับพื้นฐาน หรือที่เรียกว่าการสอบ O-N [2,267]
๓๒ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น Vs. “ละเมิดอำนาจศาล” กับ “ดูหมิ่นศาล” โดย manitjumpa
การวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในศาล คดีที่ศาลตัดสินไปแล้ว จะกระทำได้เพียงใด โดยไม่เป็นความผิดหรือเสี่ยงต่อการต้องรับผิดในทางกฎหมาย [15,777]
๓๑. นิยาม “ความรัก” จากศาลฎีกา โดย manitjumpa
“ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข การให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิดและการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก จำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเอ [7,097]
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดนิคมผัง 16 จ.นครราชสีมา โดย msncactus
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ [4,645]
ม.ทักษิณ จัดโครงการสัมมนา “ปรับกระบวนทัศน์ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญา สู่การพัฒนาสังคม” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย และ นายวรรณ ขุนจันทร์ โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ จัดโครงการสัมมนา “ปรับกระบวนทัศน์ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญา สู่การพัฒนาสังคม” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย และ นายวรรณ ขุนจันทร์ [4,263]
ถอดรหัสภาพยนตร์ ‘รถไฟฟ้ามาหานะเธอ’ ฉบับสังคมวิทยา โดย ส่องสร้างสังคมไทย
ชลเทพ ปั้นบุญชู เกริ่นนำ ผมได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ กับเพื่อนๆที่เรียนปริญญาโทด้วยกัน ทีแรกก็ไม่ได้อยากไปอะไรมากมาย เพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรเกินกว่าที่คาดไว้ แต่พอได้ชมก็รู้สึกชื่นชม(ถึงไม่จะไม่ทั้งหมด) แต่ก็ต้องเอ่ยปากว่า สำหรับห [3,242]
บทวิเคราะห์ความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านกรณี : เหตุนักเรียนแทงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บที่โรงเรียนยานนาเวศ โดย ส่องสร้างสังคมไทย
บทวิเคราะห์ความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านกรณี : เหตุนักเรียนแทงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บที่โรงเรียนยานนาเวศ ชลเทพ ปั้นบุญชู ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุนักเรียนทำร้ายร่างกายกันมากมายหลายระดับ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา แต่ที่น่าแปลกค [3,212]
ปลาดุกลำพันคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง เตรียมจัดกิจกรรมปล่อย“ ปลาดุกลำพันคืนถิ่นเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพัทลุง ” โดย nonglak onkrang
ม.ทักษิณ ร่วมกับ จังหวัดพัทลุง เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยปล่อยลูกพันธุ์ปลาดุกลำพันคืนถิ่นอาศัย ณ ท่าน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดพัทลุง ในเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2552 [5,843]
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ (Tutor Channel) On Tour ณ จังหวัดพัทลุง โดย nonglak onkrang
วันนี้ (16 ตุลาคม 2552) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดพัทลุง และมอบนโยบายด้านการศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง [11,825]
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย nonglak onkrang
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : ม.ทักษิณ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการมุ่งเน้นทำความเข้าใจให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร [5,024]
วิดีโอ โดย mymeanmeak
วีดิโอสอนทำอาหาร [3,681]
เปิดตำนาน โดย nonglak onkrang
เปิดตำนาน "โพน 9 ลูก" เมืองพัทลุง : นายสุทธิพงษ์ นิ่มนวล นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง “โพนมงคลที่เมืองลุง” (แหล่ภาษาใต้) รุ่นอายุ 16-18 ปี ในงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ จังหวัดพัทลุง [4,263]
แปลภาษาญี่ปุ่น..สู่โลกกว้าง โดย jomo
เปิดโลกกว้าง ด้วยการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันนะ... [1,587]
กวาวเครือขาว : สมุนไพรไทย เพิ่มน้ำหนักตัวไก่พื้นเมือง ทำให้ไม่มีการสะสมของสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเนื้อไก่ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดย nonglak onkrang
นักวิจัยไทยพบสรรพคุณของ กวาวเครือขาว สมุนไพรไทย สามารถเพิ่มน้ำหนักตัวไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงและพันธุ์คอล่อนและทำให้ไม่มีการสะสมของสารคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเนื้อไก่ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค [13,551]
มูลค่า คืออะไร โดย kom_idea
เชิญแวะ..เข้ามาอ่านได้นะครับ [26,626]
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29-30 กันยายน 2552 โดย nonglak onkrang
มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก [5,364]
จำนวน 115 blog, หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
Popular Blog ล่าสุด
Blog ฮิตในรอบ 30 วัน
Blog ฮิตตลอดกาล