Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
เตรียมสอบงานราชการ

งานราชการ เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน [เข้าชม 7] [โดย งานราชการ]

เตรียมสอบงานราชการ

งานราชการ เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน [เข้าชม 2] [โดย งานราชการ]

เตรียมสอบงานราชการ

งานราชการ เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน [เข้าชม 2] [โดย decho2526]

เตรียมสอบงานราชการ

งานราชการ เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน [เข้าชม 2] [โดย decho2526]

เตรียมสอบงานราชการ

งานราชการ เปิดสอบ ข่าวสมัครงานราชการ ล่าสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ อัพเดทใหม่ทุกวัน [เข้าชม 2] [โดย decho2526]

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์บ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชื่อผู้รายงาน นายกิตติพันท์ ปรีชาสนองกิจ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองขาม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ... [เข้าชม 2] [โดย นายกิตติพันท์ ปรีชาสนองกิจ]

“ฮั่น-อิสริยะ” ร่วมฉลองครบรอบ 2 ปี “เดอะทรีบางบอน”

เตรียมฉลองกันแบบมันส์ๆกับคอมมูนิตี้มอลล์สุดชิค “เดอะทรีบางบอน” จัดกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 2 ปีในงาน “2Year Anniversary” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยยกขบวนความสนุกกันแบบจุใจมาไว้ในงานนี้โดยเฉพาะ ... [เข้าชม 4] [โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด ]

“ฮั่น-อิสริยะ” ร่วมฉลองครบรอบ 2 ปี “เดอะทรีบางบอน”

เตรียมฉลองกันแบบมันส์ๆกับคอมมูนิตี้มอลล์สุดชิค “เดอะทรีบางบอน” จัดกิจกรรมพิเศษฉลองคร ... [เข้าชม 4] [โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด ]

“ฮั่น-อิสริยะ” ร่วมฉลองครบรอบ 2 ปี “เดอะทรีบางบอน”

เตรียมฉลองกันแบบมันส์ๆกับคอมมูนิตี้มอลล์สุดชิค “เดอะทรีบางบอน” จัดกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 2 ปีในงาน “2Year Anniversary” ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยยกขบวนความสนุกกั ... [เข้าชม 5] [โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตเร็วเอเจนซี่ แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด ]

แนวข้อสอบราชการ

แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น สอบครูผู้ช่วย และทุกหน่วยงาน [เข้าชม 107] [โดย papertestthai]

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์อินทนิล พืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทคัดย่อ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์อินทนิล พืชสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ สรรพคุณ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรจากต้นอินทนิล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน และพบได้ง่ายทั่วไป ... [เข้าชม 14] [โดย ทัศนีย์ ]

ผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องพืชและการสืบพันธุ์ของพืช ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องพืชและการสืบพันธุ์ของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 85/85 ... [เข้าชม 175] [โดย Tassanee Taenkhaw]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 15] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 6] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ... [เข้าชม 5] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 4] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 6] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

รายงานการสร้างและใช้แบบฝีึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 3

รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 5] [โดย เสาร์คำ กัลวงษ์]

แจ้งข่าว/แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ปี2559 (แจกฟรีและมีจำหน่าย)

**จำหน่ายแนวข้อสอบ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ท้องถิ่น ตำบล อื่นๆมากมาย *** เจาะลึก ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย ครบ อัดแน่นด้วยคุณภาพ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ ... [เข้าชม 64] [โดย spjob]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 67] [โดย เจมคุง]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 64] [โดย เจมคุง]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต บริษัทแห่งหนึ่งรับพนักงานใหม่ ในอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 9,500 บาท และเงินเดือนจะเพิ่มขึ้น 700 บาท ทุกๆสิ้นปี จงหาว่าพนักงานคนนี้ต้องทำ ... [เข้าชม 13] [โดย Jameslove Can't Tel]

ลำดับเลขคณิต>>การประยุกต์ของลำดับเลขคณิต

สงสัยเรื่องคำตอบของโจทย์ [เข้าชม 13] [โดย Jameslove Can't Tel]

Curcumin และ Acarbose ข้อมูลทางเภสัชวิทยา การวิจัยทางคลินิกและผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

Curcuminเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในพืชวงศ์ ขมิ้น (turmeric) และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn. ขมิ้นเป็นองค์ประกอบที่พบในอาหารของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ มาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่า ... [เข้าชม 74] [โดย Kongp]