Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา ตะกร้อ พ 21201 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายเอื้อน ล่องโลด สังกัด โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 19] [โดย aurnlonglod2505]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา ตะกร้อ พ 21201 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายเอื้อน ล่องโลด สังกัด โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 9] [โดย aurnlonglod2505]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา ตะกร้อ พ 21201 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายเอื้อน ล่องโลด สังกัด โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 11] [โดย เอื้อน ล่องโลด]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา ตะกร้อ พ 21201 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายเอื้อน ล่องโลด สังกัด โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 9] [โดย เอื้อน ล่องโลด]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา ตะกร้อ พ 21201 (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษา นายเอื้อน ล่องโลด สังกัด โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 10] [โดย เอื้อน ล่องโลด]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 25] [โดย ครูวันดี]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 12] [โดย ครูวันดี]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 10] [โดย วันดี]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 12] [โดย วันดี]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ [เข้าชม 9] [โดย วันดี]

แรงงานภาคใต้ ใครต้องง้อใคร?

ตอนนี้ผู้ใช้แรงงานต้องง้อผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการต้องง้อผู้ใช้แรงงาน [เข้าชม 31] [โดย ่่่่jarathvit]

แรงงานภาคใต้ ใครต้องง้อใคร?

ตอนนี้ผู้ใช้แรงงานต้องง้อผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการต้องง้อผู้ใช้แรงงาน [เข้าชม 27] [โดย ่่่่jarathvit]

แรงงานภาคใต้ ใครต้องง้อใคร?

ตอนนี้ผู้ใช้แรงงานต้องง้อผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการต้องง้อผู้ใช้แรงงาน [เข้าชม 14] [โดย jarathvit]

ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะแก้สมการยังไงดีครับ

ขอคำอธิบายด้วยครับ [เข้าชม 151] [โดย อนันต์]

นายวินัย สุบิน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

นายวินัย สุบิน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้ วันที่ 14 พฤษภาคม ... [เข้าชม 136] [โดย วินัย สุบิน]

PUBLIC INVITATION MASTER’S RECITAL

Public are welcome to enjoy the performance of Korawij Devahastin on SUN 24 April 2016; 17:30 PM, Tongsuang Recital Hall, 54/1 Sukhumvit Soi 3 (Nana Nua) Near Makasan–Phetchaburi Rd., between Saen Saeb ... [เข้าชม 149] [โดย SASAVATT]

EUROSCAN มอบทุนการศึกษา สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา คุณรุ่งโรจน์ ซาลลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรสแกน จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.นพ. มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ ... [เข้าชม 97] [โดย euroscan]

SPU : ขอจดสิทธิบัตร “อุปกรณ์ปลูกหญ้าเนเปียร์แบบท่อนในแนวนอน” โดย อาจารย์คุณภาพ สุดยอดนักคิดค้นและนักประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์คุณภาพ สุดยอดนักคิดค้นและนักประดิษฐ์ ผศ.ดร.สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ายื่นขอจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มค ... [เข้าชม 63] [โดย dod]

ชื่อเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไพรัช บินเสะ

ชื่อเรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไพรัช บินเสะ ปีที่ทำการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้ ... [เข้าชม 69] [โดย ไพรัช บินเสะ]

ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย โดยใช้สิ่งพิมพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [เข้าชม 30] [โดย อารีย์ ปันแก้ว]

คอร์สเรียนภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี

กลับมาอีกครั้ง กับคอร์สเรียนภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลี ... [เข้าชม 56] [โดย โรงเรียนสถาบันภาษา ทองอินทร์]

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน โดยใช้กระบวนการ “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ” เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและบริหารเครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ... [เข้าชม 89] [โดย rewadee eamjintanankij]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 63] [โดย นางเทียมฤทัย ทวีรัตน์]

รายงานการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชื่อผู้ศึกษา สาวิตรี ล่องชูผล ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ... [เข้าชม 59] [โดย สาวิตรี ล่องชูผล]