Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
งาน Part Time งานทำที่บ้าน พิมพ์-ข้อมูลตามไฟล์เอกสาร งานปี 2558

ไชโย งาน Part Time เปิดรับคนว่างงาน ไชโย !! เย้ !! ฮูเร่ !!เป็น งานทำที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล ทุกเพศ ทุกวัย [เข้าชม 36] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

งาน Part Time งานทำที่บ้าน พิมพ์-ข้อมูลตามไฟล์เอกสาร งานปี 2558

ไชโย งาน Part Time เปิดรับคนว่างงาน ไชโย !! เย้ !! ฮูเร่ !!เป็น งานทำที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล ทุกเพศ ทุกวัย [เข้าชม 34] [โดย narudee]

งานเสริม@หางานเสริมทำที่บ้าน งานคีย์ข้อมูลทำสบาย ง่ายจุงเบยขอบอก

งานเสริม ง่ายจุงเบย ทำสบาย งานทำผ่านเน็ต หางานเสริมทำที่บ้าน มีให้เลือกมากมายงานคีย์ข้อมูล-พิมพ์งาน- พิมพ์เอกสาร ต้องงานทำที่บ้าน ... [เข้าชม 36] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ... [เข้าชม 34] [โดย จรัญ อินต๊ะไชยวงค์]

งาน Part Time งานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษที่บ้าน 2558

แจ๋วมาก งาน2558 เริ่มแล้ว งาน Part Time ที่นี่เปิดรับคนว่างงาน อยาก หารายได้พิเศษที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล [เข้าชม 56] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

งาน Part Time งานทำที่บ้าน หารายได้พิเศษที่บ้าน 2558

แจ๋วมาก งาน2558 เริ่มแล้ว งาน Part Time ที่นี่เปิดรับคนว่างงาน อยาก หารายได้พิเศษที่บ้าน ต้องการ หาคนคีย์ข้อมูล [เข้าชม 57] [โดย มุ่งมั่น เป้าหมาย]

หางานเสริมทำที่บ้าน!!งานเสริม!!งานใหม่ๆ ซู้ดยอดอีหลี ต้องเข้ามาเว็บนี้

งานเสริม งานใหม่ๆ ซูดยอดอีหลี ต้องงานทำที่บ้าน มีให้เลือกมากมายงานคีย์ข้อมูล-พิมพ์งาน- พิมพ์เอกสาร ทำงานผ่านเน็ต ทำเป็นงานpart-time ... [เข้าชม 65] [โดย narudee]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 47] [โดย arporn]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา จังหวัดอุดรธานี

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3 [เข้าชม 41] [โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง]

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3

https://www.scribd.com/doc/250399066/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5-3 [เข้าชม 46] [โดย decha274]

บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

https://www.scribd.com/doc/250399502/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%AD [เข้าชม 52] [โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวั

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นางพิสมัย ภูมิยิ่ง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ... [เข้าชม 41] [โดย decha274]

Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION

ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ รอคุณอยู่ที่นี่... กับ 6 มหา'ลัย ในฝัน และ2 สถาบันด้านสายอาชีพที่อยากเป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่…จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.แม่ฟ้าหลวง PRE-CATC (อาชีพทางการบิน) ... [เข้าชม 407] [โดย urrac]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชื่อผู้รายงาน : นายสุพจน์ สุขแยง ปีที่ศึกษา ... [เข้าชม 401] [โดย นายสุพจน์ สุขแยง]

Summer Camp 2015 RAC EXPERIENCE & INSPIRATION

ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ รอคุณอยู่ที่นี่... กับ 6 มหา'ลัย ในฝัน และ2 สถาบันด้านสายอาชีพที่อยากเป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่…จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.แม่ฟ้าหลวง PRE-CATC (อาชีพทางการบิน) ... [เข้าชม 60] [โดย urrac]

English Village Camp 2015

โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ ช่วงปิดภาคเรียน 2558ENGLISH VILLAGE CAMP 2015 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลี www.charnofasia.com tel 0281413 98 ... [เข้าชม 389] [โดย Charmofasia Tour]

...เรียนรู้แบบไม่จำกัด เราให้คุณมากกว่าที่คิด เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์แนวคิดนักบริหารรุ่นใหม่ กับหลักสูตร MBA Online

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 15 มีนาคม 2558 มาเป็นเด็กหอ ต่อโทบริหารธุรกิจ MBA Online ด้วยกันนะคะ  Web site : http://mbao [เข้าชม 539] [โดย Ratchaporn Chaemsakul]

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกษตรเพียงพอสู่ความพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา วรินทร หนูหนอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน ชุด เกษตรพอเพียงสู่ความเพียงพอ ... [เข้าชม 535] [โดย วรินทร หนูหนอง]

บทคัดย่อ

ชุดกิจกรรมรูปแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ... [เข้าชม 572] [โดย ครูนุ้ย]

there is/ there are

เมื่อต้องการบรรยาย [เข้าชม 494] [โดย phakunwan]

การพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ ชุด สีชอล์คน้ำมันแสนสนุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยสาร

การพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ ชุด สีชอล์คน้ำมันแสนสนุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยสาร ... [เข้าชม 445] [โดย จารีพร พรมชัยศรี]

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประ ... [เข้าชม 564] [โดย สุรัสวดี ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน THAKHAM Model

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม OBEC AWARDS ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโดยนางยุพดี สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ... [เข้าชม 463] [โดย นางยุพดี สัตยธีรานนท์]

คลิปวิดีโอที่น้องๆ ม.ปลายทุกคนต้องดู!

ก่อน [เข้าชม 459] [โดย I'Wachirawit Bee Eiamwilaikul]