Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 2] [โดย Barammmm ]

ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 2] [โดย Barammmm ]

ขอสอบถามผู้มีความรู้ทางด้านวิจัยหน่อยค่ะ

คือดิฉันได้โจทย์ให้ทำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของพนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน จังหวัด ..... อยากทราบว่า ตัวแปรต้นของเรื่องนี้คืออะไรคะ ? ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ส่งอาจารย์ไปหลายรอบ ... [เข้าชม 2] [โดย ชื่อ แบม]

Google DeepMind ช่วยดักจับความผิดปกติของสายตาได้แล้ว

ทีมพัฒนา DeepMind ของกูเกิ้ลกำลังวิจัยว่าจะเอาเทคโนโลยีของ Deepmind มาช่วยในการดักจับความผิดปกติในการทำงานของสายตา ที่แม้แต่จักษุแพทย์ก็ไม่สังเกตุมาก่อน [เข้าชม 14] [โดย googleappthailand]

Google DeepMind ช่วยดักจับความผิดปกติของสายตาได้แล้ว

ทีมพัฒนา DeepMind ของกูเกิ้ลกำลังวิจัยว่าจะเอาเทคโนโลยีของ Deepmind มาช่วยในการดักจับความผิดปกติในการทำงานของสายตา ที่แม้แต่จักษุแพทย์ก็ไม่สังเกตุมาก่อน [เข้าชม 4] [โดย googleappthailand]

Beauty

มุม สวยงาม เครื่องสำอาง ... [เข้าชม 443] [โดย happy]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 15] [โดย googleappthailand]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 5] [โดย googleappthailand]

ข้อแตกต่างของ Gmail Free Version และ Google Apps for work

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรด่วน! 02-675-9371 หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องเสียเงินเพื่อใช้อีเมลของ GOOGLE ทั้งๆที่โดยปกติเราสามารถใช้งาน GOOGLE APPS ได้ฟรีๆอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะ ... [เข้าชม 5] [โดย googleappthailand]

โปรแกรมตารางคำนวณ ระดับ ปวช

เผยแพร่ผลงาน วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ระดับ ปวช [เข้าชม 25] [โดย nukun]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะ ... [เข้าชม 18] [โดย ณัฐรีย์ พุกพบสุข]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะ ... [เข้าชม 10] [โดย ณัฐรีย์ พุกพบสุข]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะ ... [เข้าชม 12] [โดย ณัฐรีย์ พุกพบสุข]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะ ... [เข้าชม 9] [โดย ณัฐรีย์ พุกพบสุข]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลา

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิธีการทางประวัติศาสตร์ เรื่องท้องถิ่นยะลาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยะ ... [เข้าชม 9] [โดย ณัฐรีย์ พุกพบสุข]

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต

ผลงาน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ผู้รายงาน นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีที่ทำ ... [เข้าชม 22] [โดย krukoog]

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต

ผลงาน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ผู้รายงาน นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีที่ทำ ... [เข้าชม 9] [โดย krukoog]

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต

ผลงาน การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซต ผู้รายงาน นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ สถานที่ทำงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีที่ทำ ... [เข้าชม 9] [โดย krukoog]

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google Apps for Work เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google Apps for Work เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน [เข้าชม 106] [โดย googleappthailand]

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google Apps for Work เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ศุภาลัย วางใจเลือกใช้ Google Apps for Work เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน [เข้าชม 73] [โดย googleappthailand]

มาสนุกกับเกมส์ต้อนรับกระแสกีฬาโอลิมปิกกับ Google กันเถอะ

เกมส์ Doodle Fruit [เข้าชม 34] [โดย googleappthailand]

l7vkfp8k2vclfaryjbkdgunl6e600sw_pa900zuhmp7mhf_8oolzy-iinjqj6okzq9fxoqs2048.gif ถ้าพูดถึงเกมส์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ขณะนี้ คงหนีไม่พ้นเกมส์ดังที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลก อย่าง Pokemon Go แต่วันนี้เราขอเสนออีกเกมส์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือเกมส์ Do

ถ้าพูดถึงเกมส์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ขณะนี้ คงหนีไม่พ้นเกมส์ดังที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลก อย่าง Pokemon Go แต่วันนี้เราขอเสนออีกเกมส์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นก็คือเกมส์ Doodle Fruit โดย Google นั่นเองค่ะ [เข้าชม 23] [โดย googleappthailand]

โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี ไอที

[PR] โฆษณา พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยี โทรศัพท์มือถือ [เข้าชม 188] [โดย numprik]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดโรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุดโรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้ศึกษา นายเรืองเดช ... [เข้าชม 66] [โดย ruangdech]