Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
บริการจัดหาครูต่างชาติ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (095-538-6328)www.tutorsservices.webs.com

เราบริการจัดหาครูต่างชาติสำหรับโรงเรียนรัฐบาล เอกชน นานาชาติ และสถาบันต่างๆ สามารถจัดหาครูต่างชาติเฉพาะวิชา อาทิ อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ สามารถเลือกใช้บริการทั้ง Full Time และ Part Time หรือเฉพาะ ... [เข้าชม 5] [โดย Da]

งาน Part Time:รับสมัครคนอยากรวย อยากมีชีวิตที่มั่นคง เชิญทางนี้

งาน Part Time มีข่าวงานอัปเดตใหม่มาบอก :เปิดรับสมัครคนอยากรวย อยากมีชีวิตที่มั่นคง งานพาร์ทไทม์ รับสมัครบุคลากร ประชาชนทั่วไปจำนวนมาก ... [เข้าชม 9] [โดย narudee]

ช่วยอธิบายการอภิปรายผลหน่อยค่ะ

คือว่าทำบูรณาการ8กลุ่มสาระ แล้วได้วิชาภาษาอังกฤษอ่ะค่ะ แล้วทำเรื่องส่วนประกอบของแมลงวันเป็นภาษาอังกฤษค่ะ อยากทราบว่าการเขียนอภิปรายจะเป็นยังไงหรอค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ... [เข้าชม 12] [โดย Yam Nawaporn]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

นศ คว้าราวัลที่ประเทศสิค์โปร์ http://www.engr.tu.ac.th/news/20140905-1 [เข้าชม 17] [โดย TEP/TEPE]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014 ที่สิงค์โปร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากงาน i-CREATe 2014 ทีม HALs : Home Auto Lift System อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทีม Tilt ... [เข้าชม 15] [โดย TEP/TEPE]

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะ ... [เข้าชม 305] [โดย thanistha]

วิเคราะห์เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ

เราจะนำเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศ ซึ่งเราจะนำเหรียญมาวิเคราะห์กัน เหรียญ ที่นำมาเป็นเหรียญของ Australia ตามภาพล่าง เป็นเหรียญเก่าผ่านการใช้งานมานาน ทำให้ การวิเคราะห์ธาตุ จะได้ค่าเชิงปริมาณต่างจากเหรียญใหม่เล็กน้อย ... [เข้าชม 378] [โดย dosem24hr]

แนะนำเพจ Facebook/ฉันมีความสุขได้ คุณก็มีความสุขได้ โดย ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว

แนะนำเพจ Facebook/ฉันมีความสุขได้ คุณก็มีความสุขได้ โดย ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว มันไม่ง่ายหรอกที่จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ แต่มันก็ไม่ยาก เกินกว่าเราจะทำไม่ได้ ขอเพียงแค่เรายังก้าวต่อไป แม้จะล้ม หรือเหนื่อยหน่าย หยุดพักบ้าง ... [เข้าชม 401] [โดย ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดตราด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดตราด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธย [เข้าชม 381] [โดย วรรณวิไล แดงเพ็ง]

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Twinning Engineering Programme (TEP) and Thammasat English Programe of Engineering (TEPE) วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ http://www.engr.tu.ac.th/ http://www.tep.engr.tu.ac.th/auto-tu ... [เข้าชม 359] [โดย Jira]

หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ - 26 ตุลา 57 !!

สมัครเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจออนไลน์ กับ หลักสูตร MBA Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ http://mbaonline.utcc.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-6976450-1 [เข้าชม 326] [โดย UTCC MBA online]

การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุนชนวัดควนมีด โดย นางอารีย์ มาเอียด ตำเเหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ

บทคัดย่อ การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของผู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ ... [เข้าชม 329] [โดย Pnum]

กลุ่มราเพนนิซิลเลียและแอสเปอร์จิไลใช้ย่อยกากชานอ้อย

งานวิจัยเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพของรา จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ กับ นักวิจัยจากม.เกษตรศาสตร์ จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) [เข้าชม 341] [โดย Nattawut]

เครื่องบินพลังยาง[Rubber Powered airplan] รายวิชาของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

การพัฒนาการเรียนการสอนและให้ความสำคัญกับเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์และอากาศยาน มาบูรณาการกับสาระวิชาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยานให้ก้าวสู่สากลต่อไป [เข้าชม 473] [โดย ครูโย่ง]

เครื่องบินพลังยาง

การนำความรู้เกี่ยวกับหลักอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน มาบูรณาการกับสาระวิชาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะและศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศให้ก้าวสู่สากลต่อไป [เข้าชม 361] [โดย ศุภลักษณ์ ภูนาโคก]

บทคัดย่อ

เผยแพร่ผลงาน [เข้าชม 371] [โดย โสพิณ เดชยิ่ง]

เชิญเข้าร่วมเวิร์คช็อป “MAKING OF A CHAMPION”

เชิญเข้าร่วมเวิร์คช็อป “MAKING OF A CHAMPION” พิเศษเฉพาะสำหรับน้องๆนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ นำทีมจัดโดยโค้ชผู้บริหารฝีมือเยี่ยมอย่างคุณจุมพจน์ เชื้อสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำและสร้างความก้าวหน้าในองค์กร [เข้าชม 300] [โดย woodjet]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64_นักบินน้อย สพฐ. ร่อนนาน 31 วินาที อยากมีต้นแบบเชิญชม!

เตรียมความพร้อม....งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64_นักบินน้อย สพฐ. [เข้าชม 1,504] [โดย suthiporn]

เครื่องบินวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ

เครื่องบินวิทยุบังคับ2ช่องสัญญาณ คือ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้เล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียดมีลักษณะลำตัวเหมือนเครื่องบินทั่ว ๆ ไป แต่ย่อขนาดลงมา มีหลากหลายชนิด หลายรูปแบบ ... [เข้าชม 579] [โดย ศุภลักษณ์ ภูนาโคก]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวโดยใช้ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ... [เข้าชม 458] [โดย พวงเพชร ขาวปลอด]

รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Deming Project Approach)

รูปแบบการสอนแบบโครงการ ( Deming Project Approach ) ผู้พัฒนา นางสาวนิตยา ปาจิตต์ ที่ปรึกษา ดร.สยาม สุ่มงาม ดร.สมศักดิ์ สุภิรักษ์ วิชา การพัฒนารูปแบบการสอนและ ... [เข้าชม 538] [โดย นู๋นิด นิด]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ วิชาฟิสิกส์ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้รายงาน นางสาวอัจฉรา ธีรวิทยานุกุล หน่วยงาน โรงเรียนจักรคำ ... [เข้าชม 425] [โดย nan]

วิเคราะห์เหรียญกษาปณ์ เหรียญสิบบาท

เคยสงสัยกันไหมว่าเหรียญกษาปณ์ ที่เราใช้กันอยู่ทำมาจากวัสดุใดกัน และมีส่วนผสมอะไร บ้างและเท่าไร. [เข้าชม 5,019] [โดย dosem24hr]

การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556

ชื่อวิจัย การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555-2556 ผู้วิจัย นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ตำแหน่งผู้อำ ... [เข้าชม 653] [โดย wiwatchai05]