Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

บทคัดย่อ [เข้าชม 2] [โดย สมพร อ่อนเกตุพล]

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

บทคัดย่อ [เข้าชม 2] [โดย สมพร อ่อนเกตุพล]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 10] [โดย Lek]

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [เข้าชม 2] [โดย Lek]

สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม Paint

เอกสารประกอบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ [เข้าชม 23] [โดย boom]

สร้างสรรค์งานสวยด้วยโปรแกรม Paint

เอกสารประกอบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ [เข้าชม 5] [โดย boom]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสื่อความ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสื่อความ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ... [เข้าชม 3] [โดย นางปาริชาด เกษมสิน]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 11] [โดย ชมพูนุช]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 9] [โดย ชมพูนุช]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 7] [โดย Primchom L'amour]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 9] [โดย Primchom L'amour]

ลิมิตตรีโกณ

ช่วยการบ้านด้วยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆค่ะ ... [เข้าชม 6] [โดย Primchom L'amour]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านและ การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประ ... [เข้าชม 8] [โดย อัจฉรา หอมนาน]

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่านและการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่านและ การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประ ... [เข้าชม 6] [โดย อัจฉรา หอมนาน]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 51] [โดย กูรูอสังหาริมทรัพย์ ,นายหน้า, ประเมินทรัพย์สิน,สถานะการณ์อสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 9] [โดย อบรมอสังหา]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 10] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 10] [โดย ืnonshee sungthon]

กูรูอสังหาริมทรัพย์

สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกแขนงในวงการอสังหาฯ ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างครบถ้วนในเรื่องข้อ กำหนดและกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ... [เข้าชม 11] [โดย ืnonshee sungthon]

นายหน้าอสังหาฯ รวยทางลัด อย่างไร ?

1. นายหน้าได้อัตราผลตอบแทนสูง อัตราผลตอบแทนจากนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้รับกันจะอยู่ที่ 3% บางเคสสูงถึง 10% บางคนอาจจะคิดว่า ก็แค่ 3% จะมากอะไร แต่เมื่อนํามาคิดๆดูแล้ว 3% ก็ถือว่าเยอะมาก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น ... [เข้าชม 11] [โดย ืnonshee sungthon]

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย งานวิจัยเชิงพัฒนาสาธารณสุขชุมชน [เข้าชม 31] [โดย chainarong_54]

การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการสร้างสมรรถภาพทางกาย สำหรับกีฬาฟุตซอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย นายกิตติ ต่วนกูเปีย ปีที่วิจัย ปี พ.ศ. 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประ ... [เข้าชม 17] [โดย schoolkai]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 222] [โดย นายปกรณ์ เทพา]

เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเจริญเติบโตและชีวิตครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ... [เข้าชม 16] [โดย นายปกรณ์ เทพา]