Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
The Great Tutor สอนภาษาอังกฤษย่านบางใหญ่ นนทบุรี

ที่สอนพิเศษภาษาอังกฤษย่านบางใหญ่ บางบัวทอง!! สอนทั้งเด็กเล็กและเด็กโต มีทั้งแบบคอร์สและตัวต่อตัว ราคาคอร์สละ 2500 บาท/16 ชั่วโมง หรือ ตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 300 บาท สถานที่ : บนสโมสรหมู่บ้านบัวทอง 2 ... [เข้าชม 13] [โดย The Great Tutor]

The Great Tutor สอนภาษาอังกฤษย่านบางใหญ่ นนทบุรี

รับสอนภาษาอังกฤษเด็กเล็กและเด็กโต มีทั้งแบบคอร์สและตัวต่อตัว ใกล้โรงเรียนกสิณธรเซนปีเตอร์ ติดต่อ Line : poydorraya 087-0654443 [เข้าชม 4] [โดย ออรญา]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ข้อมูลเพิ่มเติม ... [เข้าชม 8] [โดย สมาคมพัฒนาบุคลากร ไทย-ญี่ปุ่น]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ข้อมูลเพิ่มเติม ... [เข้าชม 7] [โดย สมาคมพัฒนาบุคลากร ไทย-ญี่ปุ่น]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! Facebook ... [เข้าชม 7] [โดย ]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! Facebook ... [เข้าชม 5] [โดย ]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

งานสัมนา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ต.ค. 58 เวลา 13.00น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น)" ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!! สมาคมพัฒนาบุคลากร ... [เข้าชม 5] [โดย ]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ... [เข้าชม 5] [โดย ]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ... [เข้าชม 5] [โดย ]

ร่วมสัมมนา..เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

เยาวชนไทยกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 8 ห้อง 804 วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. โดย "ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) ... [เข้าชม 5] [โดย ]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอนและมีประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ : 099-450-5512 ... [เข้าชม 30] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอนและมีประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ : 099-450-5512 ... [เข้าชม 38] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอนและมีประสบการณ์ ติดต่อได้ที่ : 099-450-5512 ... [เข้าชม 16] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอน ติดต่อและสมัครได้ที่ :*โทรศัพท์ : ... [เข้าชม 20] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอน และต้องการพัฒนาการสอนของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ... [เข้าชม 16] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอน และต้องการพัฒนาการสอนของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ... [เข้าชม 15] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอน และต้องการพัฒนาการสอนของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ... [เข้าชม 19] [โดย Professional]

รับสมัครครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาจีน!!

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แลงเกวจ จำกัด ต้องการขยายธุรกิจการสอนภาษาให้เติบโตเพื่อเปิดรับการเข้าสู่ AEC บริษัทจึงต้องการรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ที่มีใจรักในการสอน และต้องการพัฒนาการสอนของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ... [เข้าชม 17] [โดย Professional]

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน (Dalian Medical University)

มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน เปิดรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ รอบ มีนาคม 2016 รับจำนวนจำกัด น้องๆ ที่สนใจเรียนแพทย์แผนตะวันตกภาคภาษาอังกฤษที่พร้อมจะเดินทางไปเดือนมีนาคม ยื่นใบสมัครได้เลยนะคะ สนใจสอบถาม 08-1655-7044 ... [เข้าชม 28] [โดย Alltere]

How to use TL494 part1

TL494 เป็น IC ที่ใช้ออกแบบSwitching power Supply , Inverter, Dc Motor Speed Control เรียสรู้การใช้งาน ... [เข้าชม 55] [โดย mr.project]

ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน ... [เข้าชม 45] [โดย นิภา แปลงล้วน]

การจุ่มชิ้นงานในอ่างตะกั่ว

การบัดกรีจำนวนมากทำให้ต้นทุนเพิ่มากขึ้น การจุ่มในอ่างตะกั่วทำให้สามารถลดต้นทุนได้มาก [เข้าชม 87] [โดย mr.project]

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง ผู้ศึกษาค้นคว้า นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ โรงเรียน บ้านโนนแดง ปีที่พิมพ์ 2558 ... [เข้าชม 74] [โดย Sopon Chumponsak]

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโนนแดง ผู้ศึกษาค้นคว้า นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ โรงเรียน ... [เข้าชม 51] [โดย Sopon Chumponsak]